ביה"ד ביטל את הנישואין במועדון לילה

לראשונה בהיסטוריה: בית הדין הרבני ביטל שני טקסי נישואין של אותה אישה והתיר לה להינשא בפעם הרביעית.

אלירן אהרון , כ' בתמוז תשע"ח

ביה"ד ביטל את הנישואין במועדון לילה-ערוץ 7
אילוסטרציה
Istock

אישה מדרום הארץ הגיעה לבית הדין הרבני בבאר שבע לצורך ברור מעמדה האישי, לאחר שהופנתה לבית הדין על ידי רב עיר שאצלו בקשה להינשא.

מסתבר כי האישה התגרשה לפני 15 שנים אבל במהלך שנים אלה היא עברה שני טקסי קידושין על ידי שני גברים שונים ועתה, לאחר שהתחזקה במסורת, היא מבקשת להינשא לאדם רביעי רשמית וכדת משה וישראל.

מעשה הקידושין הראשון אירע לפני 15 שנים בשעת לילה מאוחרת במועדון זימה תל אביבי מפורסם ברחוב אלנבי הידוע לשמצה בהפקרותו. לדבריה כאשר היא רקדה ופיזזה על הבמה בלבוש מינימאלי גבר יהודי שאל אותה אם היא רוצה להתחתן, היא השיבה לו "כן" ואז הוא שלף טבעת ואמר לה "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל".

במעמד במועדון נכחו לפחות ארבעה גברים יהודים שצפו באירוע. יצוין כי החתן והכלה וכל הנוכחים היו שתויים ומסוממים.

המקרה השני אירע כעבור מספר שנים. היא הכירה אדם דרך הפייסבוק והא הציע להינשא באופן פיקטיבי כדי שתצבור זכויות מסוימות ממשרד הרווחה. הם ערכו מסיבה בדירה בה היו גם מספר גברים יהודיים מחללי שבת ושם הוא אמר לה "הרי את מקודש לי" ולאחר מכן השניים התגוררו יחד במשך מספר חודשים.

לדברי האישה, בשני המקרים הקידושין היו בצחוק. באשר למקרה הראשון אין לה מושג מיהו האיש שנתן לה את הטבעת וקידש אותה ומה שמו. באשר למקרה השני חלפו שנים, הקשר עם הגבר נותק ואין היא יודעת היכן הוא נמצא היום.

כיום היא חזרה בתשובה שלימה, "שומרת מצוות וצניעות" לדבריה, הכירה בחור שמור מצוות והיא מבקשת מבית הדין לאשר לה לפתוח דף חדש ולהינשא כדת משה וישראל.

הסוגיה המורכבת והמסובכת הובאה לפני חברי בית הדין הרבני באזורי בבאר שבע האב"ד הרב אהרון דרשביץ והדיינים הרב עובדיה חפץ והרב אברהם צבי גאופטמן. הדיין הרב גאופטמן חקר ביסודיות את המבקשת ואת הגורמים הנוגעים בדבר ולאחר שקיבל תמונה מדויקת של האירועים, הוא למד וחקר לעומק את נושא "נישואי שחוק" ו"נישואין פיקטיביים" ונישואין עם עדים מחללי שבת.

הרב בירר את תוקפם ומעמדם של נישואין כאלה לאורך ההיסטוריה ההלכתית החל מהשולחן ערוך, וכלה בפוסקי זמננו כמו החזון איש והרב עובדיה יוסף.

בסוף פסק דין מנומק הכולל עשרות עמודים אליו הצטרפו האב"ד הרב דרשביץ והדיין הרב עובדיה יעקב כותב הרב גאופטמן כי "בנוגע לקידושין שנעשו במועדון אין להן כל תוקף הן מצד האומדנא המוכחת שהתכוונו לשחוק והן מצד פסלות העדים. באשר לקידושין הפיקטיביים מעיקר הדין יש לומר כי אין להן כל תוקף".

יחד עם זאת לאחר מאמץ רב הצליח בית הדין בסיוע גורמים נוספים מהנהלת בתי הדין לאתר את המקדש השני. הוא אכן אישר את העובדות והסכים גם לתת גט נוסף לחומרא בשל ספק קידושין, מאחר ובני הזוג חיו מספר חודשים לאחר הטקס הפסול.

בסיכומו של פסק הדין נכתב כי "המבקשת רשאית להינשא לכל אדם".