מברכת. ח"כ נורית קורן
מברכת. ח"כ נורית קורןצילום: חזקי ברוך

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לפתיחת תיקי האימוץ של ילדי תימן, מזרח ובלקן אותה יזמה ח"כ נורית קורן (ליכוד).

לדברי קורן, "זהו חוק היסטורי ומהפכני שיאפשר לתת תשובות למשפחות בפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן וכעת משפחות רבות במדינה שסובלות שנים רבות מחוסר ודאות על יקיריהם, יקבלו סופסוף תשובות".

כיום לכל מאומץ המגיע לגיל 18 קיימת האפשרות לעיין בתיק אימוצו אם הוא רוצה בכך, ורק לו. אולם, משפחות רבות במדינת ישראל סובלות מחוסר ודאות באשר לגורל יקיריהם אשר נעלמו, נחטפו או מקום הימצאותם אינו נודע והם אינם יכולים לעיין בתיק האימוץ של יקיריהם.

ההצעה קובעת כהוראת שעה כי עובד סוציאלי ראשי רשאי להודיע לקרוב משפחה של יהודי בן למשפחה יוצאת תימן, המזרח או הבלקן, שנטען כי אומץ בין השנים 1948 ל-1954, אם יש לגביו רישום בפנקס האימוצים. עוד מוצע להעניק לעובד הסוציאלי הראשי שיקול הדעת האם למסור מידע כאמור גם לגבי מי שנטען כי אומץ לאחר 1954.

אם נמצא רישום, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו, שיפנה לבית המשפט בבקשה שיתיר את הפרסום או הגילוי של פרטי הרישום.

ח"כ קורן הוסיפה, "ההצעה הזו היא צעד נוסף מבין שלל הצעדים אני מקדמת במסגרת הוועדה שבראשותי, שמטרתם כפולה – האחת היא הגעה לחקר האמת בפרשה כפי שגם עשינו בחוק שקבע לראשונה הסדר שבמסגרתו ניתן יהיה לפתוח קברים של ילדים שנטען כי נפטרו בשנים הרלוונטיות ולבצע בדיקת DNA על מנת לבדוק התאמה גנטית בין הנפטר לבין בני משפחתו, והשנייה היא להקל ולו במעט על הנטל הבירוקרטי המוטל על המשפחות הקשורות לפרשה. פתיחת תיקי האימוץ תיתן תשובה ותעזור לנו להגיע לחקר האמת."