ענת ברקו
ענת ברקו צילום: נועה מלמד

עונש מאסר של שבע עד עשר שנים יוטל על מי שיורשע בתקיפתו של חייל במדים ובלי מדים – כך קובעת הצעת חוק חדשה – תיקון לחוק העונשין - שתובא בשבוע הבא לאישור ועדת השרים לחקיקה ופורסמה הבוקר בעיתון 'ישראל היום'.

עפ"י הצעת החוק שיזמה ח"כ ענת ברקו (הליכוד), התוקף חייל בעת מילוי תפקידו וגם שלא במילוי תפקידו או התוקף אדם אחר העוזר לחייל, יהיה צפוי למאסר של שבע שנים. הצעת החוק קובעת גם כי מי שתוקף חייל כשהתקיפה קשורה למילוי תפקידו או להיותו חייל יהיה צפוי לעשר שנת מאסר.

ההצעה מבוססת על עבירה בחוק העונשין העוסקת בתקיפת שוטר, בשינויים המתחייבים, שכן לחייל שלא כמו לשוטר, אין סמכויות שיטור מיוחדות כלפי אזרחים כפי שמוגדרות בפקודת המשטרה ויש בכך משום נימוק נוסף המצדיק החמרת הענישה על תקיפתו.

ח"כ ברקו ציינה בדברי ההסבר להצעת החוק כי "תקיפת חיילים נעשתה, למרבה הצער, תופעה מאוד מדאיגה. חיילים במדים ושלא במדים מוצאים עצמם מותקפים על ידי בודדים וגם על ידי המון מוסת. המחוקק הגן בחקיקה על שוטרים ועל עובדי ציבור אך לא הגן במפורש על חיילים. לכן הצעת חוק זו נועדה לקבוע ענישה מיוחדת לתקיפת חייל או למי שעוזר לו".