אחרי פרסום ההמלצות של דו"ח הצוות הבין-משרדי לגיבוש תכנית פעולה להתמודדות עם הפוליגמיה בישראל, מספרת מנכ"לית משרד המשפטים לאראל סג"ל ב-103fm על התופעה.