מנהיגות צולעת

כדי להעצים את כוחו הפוליטי של הציבור הדתי-לאומי בכנסת, דרושים מנהיגי אמת ולא עיתונאי רכיל ויועצי שקר. דעה

יעקב (כצל'ה) כ"ץ , כ"ב בתמוז תשע"ח | עודכן: 07:16

מנהיגות צולעת              -ערוץ 7
יעקב כ"ץ (כצל'ה)
צילום: יונתן זינדל

בקהילותינו, בישיבותינו, בבתי ספרנו ובמשפחותינו אנו מחונכים מזה שנים רבות לראות את היופי והאתחלתא דגאולה שבדורנו.

קיבוץ גלויות כפי שלא נראה בעבר, עוצמה לימודית, תורנית, כלכלית, צבאית והתיישבותית שעוד רבות יסופר בה. אכן, "גדול יום קיבוץ גלויות מיום שנבראו בו שמיים וארץ". וההצלחה היא התגשמות חזון הנביאים וההבטחה האלוקית שעם ישראל ישוב לנחלתו. גם אם היינו כחולמים, גם אם מתי מעט ישרדו את הגלות והשואה האיומה, הם יצליחו בע"ה לקומם את הממלכה הישראלית-יהודית מחדש.

החינוך לדרך הגשמתית זו מחייב לדבוק במשימות הלאומיות, התורניות והכלל-ישראליות, הגם שלצערנו ברוב המקרים אין האומה ושליחיה מוקירים טובה לציבור נפלא זה.

לצערנו, לא כל הציבור היהודי מחונך בדרך דומה, ולכן יעדיו ורצונותיו של רוב הציבור הישראלי עדיין שונים. אם חילוני הוא, עיקר עניינו בהגשמת יעדיו וחלומותיו הפרטיים. אם חרדי הוא, עיקר יעדיו בשימור המורשת כפי שנהגו אבותיו בגלות, כמעט בלי התייחסות מלמדת או מחנכת כלשהי לניסים שה' עושה לנו, במיוחד במהלך עשרות השנים האחרונות.

המנהיגות הישראלית ב-25 השנים האחרונות היא נגזרת של הציבור הישראלי, לטוב ולמוטב.

ראשוני המנהיגים מההגנה, האצ"ל והלח"י, לימים ראשי ממשלות ישראל בן גוריון, בגין ושמיר, היו אידיאליסטים ומסתפקים במועט, בלי ארוחות מלכותיות, דירות מפוארות והתעסקות בעצמם ובנשותיהם. כך נהגו רוב תושביה היהודים של מדינת ישראל.

אם ברצון הציבור הדתי-לאומי להנהיג את מדינת ישראל, על נבחריו לבוא מכוח ציבור זה, מכוח רבותיו ומכוח מגשימיו. אפשר "לעבוד" עליו ולרמותו בעזרת יועצים ועיתונאים בעלי השפעה, אבל לא לאורך זמן. הציבור שלנו, למרות שהוא תמים, רגיש ומגשים, לא סובל פוליטיקאים מניפולטיביים, בעיקר כאלה שכל כוחם הפוליטי בא בעזרתם של פורקי עול, הולכי רכיל ויועצי שקר, אשר משרתים את כל המרבה במחיר ומנסים לשכנע את הציבור שלנו בצדקתם.

לא פלא הוא שבבחירות מלפני כשש שנים זכה הבית היהודי ב‑12 מנדטים, כאשר האמינו לתומם במנהיגיו, בבחירות האחרונות לפני ארבע שנים בשמונה מנדטים ובסקרים הנוכחיים הוא צפוי לקבל רק שבעה מנדטים.

הפתרון להעצמת כוחו והאדרתו של ציבורנו בכנסת ישראל ובממשלתה, לא יבוא ברעיונותיהם ובעצתם של עיתונאי רכיל ויועצי שקר. הציבור הדתי-לאומי בז להם ולא רוצה בעצתם והדרכתם.

עלינו לדרוש מרבותינו וממנהיגינו שבכל אתר ואתר לבקש מנהיגי אמת המקושרים לתורת ישראל ועקרונותיה, אחרת גם שבעה מנדטים לא יהיו ניתנים להשגה בבחירות הקרובות.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7 ויו"ר האיחוד הלאומי לשעבר