"בעזה צריכים לדעת ששרפות זה דו-צדדי" באדיבות ערוץ הכנסת