תוספת בניה לישיבת חורב בירושלים
תוספת בניה לישיבת חורב בירושליםצילום: עיריית ירושלים

עיריית ירושלים קיבלה בשבוע שעבר את אישור משרד הפנים לקבלת הלוואה בסך 630 מיליון ש"ח לבניית אלפי כיתות לימוד חדשות החסרות בירושלים בכל המגזרים.

סכום זה מצטרף להלוואה שכבר אושרה ונלקחה בתחילת 2018 בסך 370 מיליון ש"ח ומשלימה הלוואה כוללת של מיליארד ש"ח שנטלה העירייה לטובת בניית כיתות הלימוד.

הלוואת מיליארד ש"ח שנטלה העירייה מאפשרים תכנון ובניה של כ- 2,000 כיתות לימוד חדשות בכלל המגזרים בעיר. 370 מיליון ש"ח שכבר נלקחו בתחילת השנה, מאפשרים לעירייה להתחיל בבניית 474 כיתות לימוד חדשות ותכנון של 1,100 כיתות חדשות. 630 מיליון ש"ח שאושרו אתמול, יאפשרו את השלמת התכנון והבניה של כ- 2,000 כיתות לכלל המגזרים בעיר.

בעירייה מדגישים כי למרות הלוואת המיליארד, בירושלים יחסרו בחמש השנים הקרובות כ- 5,000 כיתות לימוד לכ- 100,000 תלמידים.

עיריית ירושלים ביצעה עבודת מטה וגיבשה תכנית חומש לצמצום הפערים ובניית כ- 5,000 כיתות לימוד חדשות בירושלים בחמש השנים הקרובות.

תכנית החומש שהוגשה מסכמת תהליך בדיקה מקיף שערכה העירייה במסגרתו מופו הצרכים באופן מקצועי הן לסגירת הפערים והן למענה לגידול הטבעי, הוערכו העלויות הנדרשות לצורך תכנון ובניית מוסדות החינוך החסרים וניתנה הערכת משך הזמן שיידרש לכך. התכנית כוללת את נתוני בינוי כיתות הלימוד בירושלים, את פעולות העירייה לצמצום המחסור בכיתות הלימוד, ייעול תהליכים פנים וחוץ עירוניים, הסרת החסמים הרגולטוריים, המלצות העירייה והצגת תכנית עירונית רב שנתית לבינוי 5,000 הכיתות הנדרשות.

התכנית הוגשה למדינה ולגורמים הרלוונטיים על מנת שהמדינה תקצה את התקציבים הנדרשים לביצועה.