אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: istock

הממשלה אישרה היום (ראשון) את החוק של שר העבודה והרווחה חיים כץ ושר האוצר משה כחלון, לפיקוח והסדרה של מערך המסגרות לגיל הרך.

החוק יקבע חובת רישוי למעונות תוך קביעת סטנדרטים שיבטיחו את שלומם וטובתם של הילדים, וכן יקבע לראשונה הסדר פיקוח על התנאים במעונות לצד יצירת כלי אכיפה מנהליים, סמכויות מפקחים והוראות עונשין.

ההצעה הממשלתית תשית לראשונה חובה על בעלים של מעון יום לפעוטות להוציא רישיון הפעלה אשר יינתן מהממונה על מעונות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. תוקפו של רישיון הפעלה יהיה לשנה ולממונה הסמכות לחדשו לתקופות נוספות של שנתיים ולאחר מכן לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת. כמו כן, ייקבע הסדר פיקוח על התנאים במעונות להבטחת שלומם וטובתם של הילדים.

לצורך הבטחת הציות להוראות החוק לממונה על מעונות היום יינתנו כלי אכיפה מנהליים לצד סמכויות אכיפה והרתעה פליליות, בהם סמכות למתן צו הפסקה מנהלי לשם סגירת מעון, הטלת עיצומים כספיים על הפרות ספציפיות שנקבעו בחוק וכן התראות מנהליות, וכל זאת לצד הוראות עונשין לפיהן הפעלת מעון יום ללא רישיון הפעלה או בניגוד לתנאי הרישיון הן עבירות פליליות.

התקציב לצורך הסדרת מערך המסגרות לטיפול בילדים בגילאי 0-3 יעמוד על 280 מלש"ח בפריסה לשבע שנים וכן יוקצה כוח אדם נוסף לאגף מעונות היום.

התקציב ישמש לשם הבטחת אכיפה אפקטיבית ויעילה לטובת שלומם וביטחונם של הילדים, תוך מתן תקציב ייעודי במסגרת החלטת הממשלה להדרכת והכשרת מטפלות, וכן לצורך סבסוד התקנת מצלמות במעונות יום.

חוק הפיקוח יגיע להבשלה מלאה בתוך שש שנים. החוק יחול תחילה על מעונות יום אשר שוהים בהם 28 פעוטות לפחות, לאחר מכן על מעונות שבהם 18 פעוטות לפחות עד שבתום השנה השישית יחול החוק על כל מעון יום אשר שוהים בו 7 פעוטות לפחות.

יוזמה זו של שר העבודה והרווחה חיים כץ לקידום חוק הפיקוח על המעונות, מגיעה בנוסף לפרויקט האצת בינוי מעונות יום שייסד במסגרתו נוספו כ- 300 מעונות חדשים עבור 16,000 פעוטות שהצטרפו למערך המפוקח והמסובסד של המדינה. בנוסף, הוביל השר חיים כץ מהלך תקדימי להעלאת שכר המטפלות והחל מינואר 2017 התווספו בין 300-400 ש''ח מידי חודש לשכרן בהתאם לוותק.

לטובת ההורים, הוקדם הרישום למעון היום לחודש אפריל במקום יולי מה שמאפשר את קבלת הסבסוד מרגע כניסת הפעוט למסגרת. כמו כן, לצורך ייעול קצב הבינוי של מעונות יום חדשים, תקציב הבינוי מועבר לרשויות כבר בתחילת השנה במקום בסופה.