בג"ץ אישר החזרת גופות מחבלים

השופטים קבעו כי ההחלטה להשיב את הגופות תואמת את החלטת הקבינט בנושא ואת אמות המידה שנקבעו בה ולכן אין מקום להתערב בה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ו בתמוז תשע"ח

השופט ניל הנדל
השופט ניל הנדל
צילום: Miriam Alster/Flash90

שופטי בג"ץ, ניל הנדל אורי שהם ויוסף אלרון, אישרו הבוקר (שני) את החלטת המדינה להחזיר שלוש גופות המוחזקות בידי כוחות הביטחון.

שתיים מהגופות הן של מחבלים שנורו למוות במהלך ניסיונות פיגוע, והאחרת, של אדם שנורה במהלך ביצוע נוהל מעצר חשוד.

לטענת המדינה גופות אלה אינן עומדות בתנאים הקבועים בהחלטת הקבינט שהתקבלה בינואר 2017, ולכן אין מניעה להשיבן למשפחותיהם.

בני משפחת גולדין שהגישו את העתירה נגד החזרת הגופות ציינו בתשובה להודעת המדינה שבכוונתה להחזיר את הגופות כי אין בידיהם חומר מודיעיני המאפשר לבחון את הודעת המדינה, וביקשו כי "על מנת שתהיה ביקורת, ולו חלקית, על מעשי המשיבים" בית המשפט יבחן את הסוגיה, "אפילו במעמד צד אחד, ועל בסיס החומר החסוי שיציגו בפניו המשיבים".

מעבר לכך, הם טוענים כי יש להתנות השבת גופות בהבטחה כי הדבר לא ייצור "פסטיבל תקשורתי" המחזק את ארגון החמאס.

לאחר שהחומר החסוי הוגש לשופטי בג"ץ קבעו השופטים "מעיון בו עולה כי ההחלטה להשיב את הגופות האמורות תואמת את החלטת הקבינט, על אמות המידה שנקבעו בה, וכי אין מקום להתערב בה".