מיכאל מלכיאלי
מיכאל מלכיאליצילום: שלומי כהן, פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק שתקל על מוכרים ורוכשים דירות.

על פי החוק שאושר, הרשויות המקומיות יחויבו לדווח למבקש – המוכר או הרוכש – בטרם חתימת חוזה אודות מס היטל השבחה במידה וקיים על הנכס, כנגד תשלום אגרה. את ההצעה הגיש חבר וועדת חוקה, ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס).

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין שהשביח את הנכס בטרם מכר את הנכס. התשלום מושת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שאישרה את ההשבחה והובילה לעליית שווי המקרקעין. המיסוי מוגש לתשלום בעת מכירת הדירה.

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב כי "המצב כיום הוא כזה שבבחינת כדאיות עסקה במקרקעין, אין באפשרות הרוכש לקבל שומה לעניין היטל ההשבחה המוטל על המקרקעין".

ח"כ מלכיאלי הסביר כי מטרת הצעת החוק היא לשנות מצב זה ולאפשר לקונה את קבלת השומה כנגד תשלום אגרה. הסדר זה יאפשר לרוכשים לברר את מצב המקרקעין טרם כריתת החוזה וקבלת החלטה מושכלת.

"כחבר מועצה לשעבר בעיר ירושלים ומשיחות שערכתי עם חברי המכהנים כחברי מועצה בערים שונות ברחבי הארץ", מציין מלכיאלי, "כי כיום בחלק מהרשויות המקומיות ישנה אפשרות של המוכר לקבל שומת היטל השבחה כנגד תשלום אגרה המסתכמת בעלות של לקיחת שמאי, אך לא תמיד היא מדויקת".