בית הדין הרבני תל אביב
בית הדין הרבני תל אביב צילום: קובי ריכטר/TPS

עשרה ימים מאז נכנס לתוקפו חוק המקנה סמכות בינלאומית לבית הדין הרבני לסייע לעגונות מרחבי העולם, יצאה הבוקר לחופשי מסורבת גט ראשונה תושבת חו"ל בבית הדין הרבני בתל אביב.

מדובר בבני זוג צרפתים מפאריס שנישאו כדת משה וישראל בשנת 2008 ולהם שלוש בנות בגילאי 3 ,5, ו-8. בני הזוג חיים בנפרד החל משנת 2016, וזאת לאחר שהאישה גילתה שבעלה בוגד בה.

האישה פנתה לבית הדין הרבני בפאריס בדרישה לגט אך האיש ביקש 'שלום בית'. הניסיון לשלום בית כשל והאיש עזב את ביתם של בני הזוג בצרפת. לאחר מכן נודע לאישה כי לבעלה קשר רציף עם עולה חדשה מצרפת המתגוררת בישראל וכי הוא מבקר אותה מעת לעת. כמו כן פתחה האישה תיק לגירושין אזרחיים בבית המשפט בפאריס.

הגבר זומן לדיון בבית הדין הרבני בפאריס בסוף שנת 2016 אך לא הגיע אליו, ועל אף הסכמתו הראשונית להליך הגירושין הצהיר הבעל כי לעולם לא ייתן לאשתו גט ומאז התמיד בסירובו לשחרר את האישה מעגינותה.

לפני חודשיים פסק בית המשפט בצרפת על גירושין אזרחיים, וזאת בהעדר הסכמת הבעל להליך גירושין בהסכמה. כמו כן קבע בית המשפט כי הבנות יהיו במשמורת האם עם הסדרי ראיה אצל האב, וכן פסק את סכום המזונות שעליו לשלם.

לפני חודש וחצי הגיע הבעל לבקר את האישה עמה הוא מתרועע בישראל. כשנודע הדבר לעגונה בצרפת היא פתחה תיק בבית הדין הרבני בתל אביב באמצעות הטוענת הרבנית קטי ביסראור. בראש ההרכב עמד האב"ד הרב שלמה שטסמן והדיינים הרב עידו שחר והרב אייל יוסף.

בית הדין הישראלי, בשיתוף פעולה עם בית הדין בפאריס, הזדרז והוציא צו עיכוב יציאה לאיש וזימנו לדיון. בדיון שהתקיים טען הבעל באמצעות בא כוחו כי אין סמכות לבית הדין לעסוק בעניינו שכן הוא ואשתו אינם אזרחים ישראלים וכי אין להם כל זיקה לארץ. בשלב זה עדכן בית הדין את הבעל ופרקליטו כי על פי החוק שאושר ברשומות לאחרונה יש לבית הדין סמכות מלאה לדון בעניינו של הבעל.

בדיון שהתקיים הודיע הבעל כי הוא אינו מעוניין לתת גט בארץ וכי יהיה מוכן לדון בעניין עם חזרתו לצרפת. בית הדין הרבני הודיע לבעל כי לא יוכל לעזוב את הארץ ללא הסדרת הגט לאשתו. ואכן, היום (שלישי), שמונה ימים לאחר פתיחת התיק וכעשרה ימים לאחר אישור החוק במליאת הכנסת ניתן הגט בשעה טובה ומוצלחת.

מנהל בתי הדין הרבניים הדיין הרב דוד מלכא, ציין "המציאות הנחשפת בפנינו מוכיחה עד כמה צדקה הנהלת בתי הדין בהצעת החוק הזו. אנו מקבלים כל יום תגובות מאוד חיוביות מרחבי העולם על הזכות שנפלה בחלקנו להביא לסיוע למניעת עגינות לנשים ברחבי העולם היהודי בכל מקום שהוא".