שינה את עמדתו? מנדלבליט
שינה את עמדתו? מנדלבליטצילום: פלאש 90

בניגוד לעמדת שר הפנים וגורמי המקצוע במשרדו עתיד מחר היועץ המשפטי לממשלה להגיש לבג"ץ עמדת מדינה התומכת במתן אפשרות אימוץ לזוגות חד מיניים.

עמדה זו מהווה למעשה חזרה מעמדה הפוכה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה רק לפני חודשים מספר וגררה ביקורת קשה נגד היועץ מצד ארגוני הלהט"ב.

בתוך כך שיגר ח"כ סמוטריץ' מכתב ליועץ המשפטי לממשלה ובו כתב: "הופתעתי לקרוא על השינוי המסתמן בעמדתך בנוגע לאימוץ על ידי זוגות חד מיניים בישראל".

"כידוע, לשונם של החוק והתקנות בעניין זה ברורה, הן בהתייחס לאימוץ רגיל והן בהתייחס לאימוץ קרובים. בזה גם בזה נקבע כי אימוץ יכול ויהיה רק על ידי 'איש ואשתו יחד'. רק לאחרונה במסגרת עמדת המדינה בבג"ץ 'סיראי' (אשר עסק באימוץ קרובים) הגנת על עמדה מתבקשת זו ושללת את הפרשנות המבקשת להעניק למונח איש ואשתו את מה שלא ניתן לקרוא בו. קבעת שם, בצדק, כי ככל שהמדינה תבקש לשנות את הכלל הזה יהא עליה לשנות את החוק", ציין סמוטריץ'.

לדבריו, "על הרקע הזה לא ברורה עמדתך החדשה המבקשת לקבוע כי אימוץ רגיל יוכל להתבצע גם על ידי מי שאינם איש ואשתו. קשה לחשוב על הבחנה רצינית בין אימוץ קרובים לאימוץ רגיל וברי כי באם תוגש לבג"ץ עמדת יועץ המבקשת לקבוע כי, למרות לשונו הברורה של החוק, אימוץ רגיל אפשר ויהיה גם לזוגות חד מיניים, הרי שעמדה זו תתקבל בשני המקרים (אשר למיטב ידיעתי הדיון בהם בבג"ץ אוחד), ובכך למעשה אתה חוזר בך מעמדתך הקודמת".

"זאת ועוד, על פי הפרסום עמדת שר הפנים בעניין לא השתנתה, והוא וגורמי משרדו המקצועיים עודם סבורים כי לא נכון לאפשר אימוץ שלא על ידי איש ואשתו. עמדתך החדשה, ככל שאכן תוגש כזו, סותרת חזיתית את עמדת השר ומנסה למעשה לכפות עליו באופן לא דמוקרטי השקפה ערכית המנוגדת להשקפתו", הדגיש סמוטריץ', "יש מקום להזכיר בהקשר לכך את עמדת גורמי המקצוע במשרד הרווחה שצורפה לעמדת המדינה בג"ץ סיראי ולפיה טובת הקטין מחייבת את ההקפדה על כך שאימוץ יבוצע רק על ידי זוגות נורמליים של אב ואם".

סמוטריץ' ציין את האפשרות שהסערה התקשורתית סביב עמדת היועמ"ש הקודמת היא שהובילה לשינוי, "אכן, סמוך לאחר פרסומה של חוות הדעת האמורה החל מחול שדים אלים ופופוליסטי שנועד להשתיק עמדות מקצועיות שאינן תואמות את 'הפוליטיקלי-קורקט'. כתוצאה מכך 'עודכנה' חוות הדעת המקצועית ל'חוות דעת מטעם' כך שהיא תתאים לקו המחשבה השולט במסדר התקינות הפוליטית הפוסט-מודרני.

יהיה זה עצוב לחשוב שגם אתה יישרת קו עם התקינות הפוליטית הזו והחלטת לשנות את עמדתך המשפטית המקורית כך שתתאים להלך הרוח הזרה הזו, וחרגת מהשקפתך ולפיה בהינתן מספר חלופות משפטיות אפשריות תוגש לבית המשפט עמדת השר - אשר, כאמור, שב ומתנגד לאימוץ שלא על ידי איש ואשתו. גם אם ניתן לטעון כי הפרשנות המבקשת לקרוא אל תוך המונח איש ואשתו כוללת גם זוגות שאינם כאלה היא פרשנות אפשרית (מה שאינו מוסכם עלי כלל ועיקר), הרי שזו בוודאי אינה הפרשנות האפשרית היחידה והפרשנות עליה הגנת בבג"ץ סיראי עודנה קיימת וסבירה, ומאחר והיא תואמת את עמדתו של שר הפנים - אשר הוא השר הרלוונטי לעניין הוצאת תעודות לידה - הרי שזו העמדה שיש להציג בבג"ץ".

"עמדה המבקשת לקרוא אל תוך המונח איש ואשתו זוגות חד מיניים היא עמדה רדיקלית המבקשת לשנות סדרי בראשית ובדרך של חקיקה שיפוטית לאיין את לשון החוק מתוכן. זו עמדה המבקשת למעשה להוביל מהפיכה ערכית-תפיסתית שלא בדרך המלך הדמוקרטית - באמצעות דיון ציבורי והכרעה בממשלה ובכנסת. מתגובתך לכתבה עולה כי טרם החלטת בעניין. אני קורא לך להישאר נאמן להשקפתך המשפטית הצודקת כפי שהובעה בעניין סיראי ולהשאיר למחוקק את אשר לו", חתם סמוטריץ' את מכתבו.