רחל עזריה
רחל עזריהצילום: דוברות

ועדת הרפורמות, אישרה היום פה אחד לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק פינוי בינוי-עידוד מיזמי פינוי ובינוי.

הצעת החוק נועדה להסדיר את היחסים שבין היזם לדיירים מתוך מטרה להגביר את האימון ואת שיתוף הפעולה ביניהם על מנת לקדם פרויקטים של פינוי בינוי.

מיקוד הדיונים עסק באוכלוסייה המבוגרת ובהגדרת דייר שהוגדר כדייר עד כה כדייר סרבן. החוק עבר שינויים מהותיים, שבאים לידי ביטוי אף בשם החוק שיקרא מעתה "עידוד מיזמי פינוי ובינוי" במקום "פיצויים ופינוי בשל סירוב בלתי סביר".

יו"ר הוועדה, ח"כ רחל עזריה (כולנו), אמרה כי מדובר בשינוי מהותי בתחום. "אנחנו משנים את כל תפיסת הפינוי בינוי בהתחדשות עירונית. הצעת החוק הגיעה לוועדה בשיטה אחרת לגמרי, שאומרת יש לנו דייר סרבן בוא נראה איך נלחמים בו. שינינו את כל השיטה, כדי לא להילחם בדיירים, אלא לקדם פרויקטים ולדאוג להקל על הדיירים לשתף פעולה. יש לנו פרויקט לאומי של פינוי בינוי והתחדשות עירונית. אנחנו חייבים לצופף את הערים אבל בדרך טובה. מנהטן יותר צפופה מירושלים וגם פריז, אבל זה נעשה נכון".

רשות המיסים נענתה לבקשת יו"ר הוועדה וקבעה פטור ממס וממס רכישה לקשישים מעל גיל 70 שימכרו את דירתם ליזם או לצד ג', על מנת לאפשר את התקדמות פרויקטים של פינוי בינוי.

על פי ההצעה, יזם שירכוש את הדירה מהקשיש, יוכל למכור את הדירה בפטור ממע"מ, למעט מע"מ על הרווח שהיזם יפיק מהעסקה. הפטור יינתן גם לחלופות אחרות מותאמות שיוצעו לקשישים, כגון דירה קטנה בתוספת מזומן, שתי דירות קטנות או מעבר לבית אבות.

בנוסף, על מנת למנוע החתמת הדיירים מדלת לדלת בשיטת 'הפרד ומשול', ועל מנת להגביר את האמון בין הדיירים ליזמים, היזם יחויב לכנס את דיירי הבניין ולהציג את פרטי העסקה בפומבי. לפחות שבועיים ממועד החתימה על ההסכם, היזם ימסור לבעלי הדירות מסמך אשר בו יפורטו עיקרי הצעה, הבטוחות שהוא מציע לבעלי הדירות, וכן פרטים אודות ניסיונו המקצועי. המסמך ייכתב בשפה המובנת לכל דייר ובמידת הצורך המסמך יתורגם לשפתו של הדייר.

נקבע כי במידה והיזם לא יכנס אסיפה או לא ימסור את פרטי ההצעה, הדיירים יוכלו לבטל את העסקה, כל עוד לא חתמו 40% מבעלי הדירות. סנקציה נוספת, היא מתן סמכות לממונה על הדיירים ברשות להתחדשות עירונית, לבטל עסקאות שנחתמו בשפה שלא מובנת לדיירים.

היזם יחויב להציע לקשיש מעל גיל 80 חלופות לעסקה הרגילה, כך שבמקום לקבל דירה בבניין החדש, הקשיש יוכל לבחור בין מעבר לדיור מוגן, דיור חלופי שהיזם ירכוש עבורו בתמורה למכירת ביתו של הקשיש ליזם, או קבלת תמורה כספית בגין הנכס.

בנוסף, בפרויקט תמ"א 38 של חיזוק מבנים, היזם יחויב להציע לקשיש או לאדם שמרותק לביתו דיור חלופי לתקופת העבודות בבניין.

הצעת החוק אושרה היום פה אחד ותועבר להצבעה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית.