חשמל
חשמלFlash 90

ועדת הכלכלה הגיעה להבנות עם משרד האנרגיה להשגת מתווה לייצור ושיווק חשמל כשר לשימוש בשבת בתהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם וכחלק מיישום רפורמת החשמל והייצור הקהילתי.

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הודיע כי "יש רצון של רשות החשמל ומשרד האנרגיה לקדם את עניין החשמל הכשר בשבתות. אני מתחייב לעשות הכל כדי לקדם את ההליך ומודה לחברי הכנסת יעקב אשר מיכאל מלכיאלי על הובלת הנושא".

בטיוטת ההסכם הודגש כי יינתן מתן מענה הולם לייצור והספקת החשמל בשבתות ומועדי ישראל באופן המקיים את צביון השבת ומועדי ישראל.

עוד סוכם כי מתקן החשמל הקהילתי יפעל באוטומציה מלאה בייצור והספקת חשמל באופן אוטומטי וללא מגע יד אדם, לכל אורך התהליך, לרבות אוטומציה באספקת מקור האנרגיה לייצור החשמל.

במקביל תוקם רשת אוטונומית בערים מסוימות שניתן לנתקה מרשת החשמל הארצית ולהפעילה באופן עצמאי.

בנוסף סיכם ח"כ יעקב אשר עם הדרגים המקצועיים כי בעיר בית שמש יוקם פיילוט של המערכת החדשה ויתאפשר לחברת חשמל להקים תחנה בהספק של עד חמישים מגוואט. בנוסף יבדקו אפשרויות להקמת מתקני אגירה מערכתיים לשכונות ותיבחן אפשרות שמשרד האנרגיה יסייע בהקמת פיילוט.

כזכור בדיון שהתקיים בוועדת הכלכלה על הפרטת משק החשמל, דרש ח"כ אשר למצוא פתרון והסדרה במסגרת הרפורמה לייצור ושיווק חשמל קהילתי כשר.

לדבריו, אלפי משפחות בציבור החרדי לא משתמשות כיום בחשמל בשבת ונעזרות בגנראטורים. "האפשרות לייצור ושיווק חשמל כשר לשימוש בשבת שיסופק בתהליך אוטמטי ללא מגע יד אדם יחסוך לאלפי משפחות את העלויות הגבוהות של תפעול הגנרטורים ויתרום לאיכות הסביבה", אמר אשר במהלך הדיון.

בשבוע האחרון נפגשו חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני ויו"ר הוועדה איתן כבל עם מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי ויו"ר רשות החשמל אסף אילת יחד עם היועצת המשפטית של הועדה ועוזריו של שר האנרגיה כדי לקדם את הפתרון לייצור חשמל כשר לשימוש בשבת, מה שהוביל להסכמות עליהן דווח בועדת הכלכלה.