רעש
רעשצילום: ISTOCK

השר להגנת הסביבה זאב אלקין אישר את חוק העזר החדש של עיריית ביתר עילית למניעת רעש, הקובע את זמני הרעש המותרים באזורי מגורים, אתרי בנייה ותעשייה, את רמות הרעש המותרות ואת סמכויות פיקוח העירייה.

על פי החוק, תוטל מגבלה על רעש בין השעות 14.00 ו-16.00 ובין השעות 23.00 ו-07.00 למחרת, ובימי מנוחה - עד השעה 08:00 למחרת. עם זאת, החוק מסייג שורה של מועדים שונים, כמו ימי חול המועד, פורים ועוד.

בנוגע לביצוע תיקונים, שיפוצים ובנייה, נקבעו מגבלות רעש בין השעות 20:00 ל-7:00. גם כאן למעט מוצאי יום הכיפורים ומוצאי שבת שבין יום הכיפורים וסוכות לצורך בניית סוכה, ומוצאי שמחת תורה לצורך פירוקה.

לגבי הגבלת מפלס הרעש בעסק או באתר בניה קובע החוק מגבלות על ציוד בניה העלול לגרום לרעש בלתי סביר. העירייה רשאית לדרוש להתקין מכשיר להגבלת מפלס הרעש.

לגבי נפצים, חזיזים וזיקוקי דינור, נכתב בחוק כי "לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להפעיל באזור מגורים זיקוקי דינור, חזיזים, נפצים וכיוצא באלה, המכילים חומרים נפיצים והגורמים לרעש".

חלק חשוב בחוק העזר הוא מערכות האזעקה, ההופכות לעיתים למטרד קשה. החוק קובע, כי הפעלת מערכת האזעקה תהיה למשך 6 דקות לכל היותר, שלאחריו יחדל הצופר לפעול. בנוסף, בעל הנכס יתקין שלט עם שם וטלפון של אדם המוסמך לטפל באזעקה.

לשם פיקוח על ביצוע החוק, רשאי מפקח העירייה להיכנס לכל מקום בכל עת סבירה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט. המפקח רשאי להורות להפסיק את הפעולה הגורמת לרעש, להפסיקה בעצמו, ואף להוציא את המכונה מהמקום.