יותר ילודה ערבית? לא ממשבומרנג

בסרטון הקודם הצגנו עובדות המתעדות - בניגוד לתובנה המקובלת - רוב יהודי ברור בשטח המשולב של יהודה, שומרון ומדינת ישראל שבתוך הקו הירוק.

כפי שהצגנו, מדינת ישראל, על מוסדותיה השונים, לא בודקת בעצמה את הדמוגרפיה הערבית ביהודה ושומרון, אלא מאמצת את נתוני הרשות הפלסטינית על אף היותם מעוותים, מנופחים ומשמשים כלי שקרי במסגרת ה"אינתיפאדה האזרחית" נגד מדינת ישראל, כלשונו של ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פלסטינית לשעבר.

ועדיין, ישנם בוודאי החושבים שעל אף שכיום המצב נראה בטוח, בטווח הרחוק יהפכו הערבים בשטח המשולב לרוב, עקב שיעור פריון גבוה יותר. אולם גם כאן כדאי לבחון את הדברים, במחשבה שנייה.

משנת 1995 עד 2016 חל זינוק חסר-תקדים של 74% במספר הלידות היהודיות השנתיות מ-80,000 ל-139,000 לידות לשנה, עקב זינוק משמעותי בפריון האוכלוסייה היהודית-חילונית.

לעומת זאת, חל במקביל גידול מתון של 15% במספר הלידות הערביות. במילים אחרות, אם ב-1995 היו הלידות היהודיות 69% מסך הלידות בישראל, ב-2016 הן הפכו ל-77% - קצב גידול שנחשב מהיר באופן חריג בזירה העולמית.

כמו כן, אם ב-1969 היה פער של 6 לידות לאישה בין הפריון הערבי והיהודי, ב-2015 נעלם הפער, וב-2016 עלה לראשונה הפריון היהודי על זה הערבי: 3.16 לעומת 3.11 לידות לאישה, כאשר הפריון הערבי בשטחי מדינת ישראל דומה לפריון הערבי בשטחי יו"ש ואף הוא נמוך מן הפריון היהודי.

השינוי במגזר הערבי הוא פועל יוצא של מודרניזציה: שדרוג מעמד האישה הערביה והשתלבותה הגוברת במערכות החינוך והתעסוקה, שימוש גובר באמצעי מניעה, ומעבר חד מהכפר לעיר. לעומת זאת, הזינוק חסר התקדים בפריון היהודי נובע מרמה גבוהה יחסית של אופטימיות, פטריוטיות, קשר לשורשים, אחריות קהילתית, צמצום מהותי בהיקף ההפלות מרצון והתייצבות כלכלית.

הנתונים מעשרות השנים האחרונות מוכיחות כי מתקיימת מגמה ברורה של עלייה דרמטית בילודה בקרב האוכלוסייה היהודית, הממשיכה לעלות וגוברת על הילודה במגזר הערבי.

לכל אלו ניתן להוסיף את העובדה שמדי שנה ישראל נהנית מכ-30,000 עולים, שאת מספרם אף ניתן להזניק ע"י מדיניות עלייה פרו-אקטיבית שהייתה נהוגה עד 1992. במקביל מצטמצמת תופעת הירידה: בשנת 1990 שהו 14,200 ישראלים בחו"ל למעלה משנה, לעומת 8,200 בלבד ב-2015.

לסיכום, ב-2018 קיים רוב יהודי של 66% בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק". מעבר לכך, המגמה הדמוגרפית בעשרות השנים האחרונות מוכיחה שגם לטווח הרחוק אין כל פצצת זמן דמוגרפית ערבית, אלא דווקא רוח גבית דמוגרפית יהודית.

לכן, כל מי שטוען שישראל צפויה לאבד את הרוב היהודי בשטח המשולב של מדינת ישראל ויו"ש טועה באופן דרמטי או מטעה באופן שערורייתי, ומומלץ שיחשוב על כך, במחשבה שנייה.