TIPH
TIPHReuters

משרד החוץ דרש, בהנחיית ראש הממשלה, כי פקח TIPH שסטר לילד בחברון יעזוב מיידית את הארץ.

האיש נשמע לדרישה ועזב היום את ישראל.

מוקדם יותר התנצל שגריר שוויץ בישראל בפני אנשי היישוב היהודי בחברון על התקרית שבה תועד פעיל הארגון סוטר לילד ביישוב.

"האירוע ללא ספק התפתח כתוצאה מפרובוקציה מצד המתנחלים", כתב השגריר במכתב. "אולם המעשה של נציג הארגון הוא בשום פנים אינו מתקבל על הדעת. מצופה מאנשי הארגון שלנו שישלטו בכעסים שלהם בכל תנאי".

לקריאת המכתב המלא לחצו כאן

"אני מבקש לבטא את התנצלותי על המעשה, וכמו כן מבקש להביא לידיעתכם, שאותו פעיל שוויצרי יעזוב את ישראל כבר היום. אני סומך עליכם שתסייעו במניעת הידרדרות המצב".

"זה חיוני שהאינטראקציות בין אנשי TIPH למתנחלים ייעשו תוך שמירה על כבוד ושהפרובוקציות ייפסקו. אני מקווה שנוכל להמשיך לעבוד ביחד במשותף לעבר עתיד של שלום משותף לכולם".

הישוב היהודי בחברון הגיב למכתב ההתנצלות, "אנחנו מודים לשגריר הן על גירוש המשקיף הסוטר והן על ההתנצלות. יחד עם זאת המינימום הנדרש מצד שוויץ במקרה כזה כולל גם העמדה לדין את המשקיף הסוטר, ופיצוי לילד המוכה.

כמו"כ על שוייץ ויתר המדינות השולחות משקיפים לכח טי"פ בחברון לנקוט בכל האמצעים על מנת לוודא שמקרים כאלה לא ישנו. לשם כך, יש לשנות את הגישה הבסיסית של כח טי"פ, לגישה נייטראלית ועוינת פחות כלפי הישוב היהודי בחברון, זכות הקיום שלו, והקשיים עמם הוא מתמודד.

בכוונתנו להזמין את השגריר השויצרי לחברון, להכיר מקרוב את העבר, ההווה והעתיד של הבנים בעיר האבות, כדי שיוכל להבהיר לנציגיו בכח המשקיפים מה צריך להיות היחס הראוי אלינו ואל ילדינו", לשון התגובה.

נציין כי ארגון TIPH הוא ארגון המשקיפים הבינלאומי הפעיל בחברון. ארגון TIPH נוכח בחברון מאז שנת 1997 והמשקיפים מגיעים מחמש המדינות המשתתפות: איטליה, נורבגיה, שוודיה, שווייץ וטורקיה.