תוקף. יואב קיש
תוקף. יואב קישצילום: Miriam Alster/Flash90

ועדת הפנים בראשות ח"כ יואב קיש אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הגבלות על משך השעיה של עובד עקב הליכים פליליים, של ח"כ דוד ביטן.

על פי הצעת החוק, אם הושעה עובד חברה ממשלתית או תאגיד, בשל חקירה פלילית שנפתחה נגדו, אם לא הוגשה בקשה של המעסיק לבית הדין לעבודה, לאחר 45 יום ההשעיה תבוטל. אם הוגשה בקשה כזו, ההשעיה תוארך ל-45 יום נוספים, אלא אם כן נתן בית הדין לעבודה צו אחר.

בית הדין האזורי לעבודה רשאי להאריך תקופה זו לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על חצי שנה, אם מצא שאין זה נכון שהעובד המושעה ישמש בתפקיד בתקופת ההשעיה.

בנוסף קובעת הצעת החוק שהתקופה בה עובד מושעה ישתכר רק מחצית משכרו, תקוצר - מחצי שנה הנהוגה היום, לשלושה חודשים.

תיקון זה לחוק הוסכם עם נציבות שירות המדינה, והוא יחול גם על עובדי רשויות מקומיות. בגופים ציבוריים בית הדין לעבודה יהיה רשאי לקבוע הוראות שכר בזמן ההשעיה.

בעת הדיון, כשעו"ד איתמר הר אבן מרשות החברות הממשלתיות העיר כי הצעת החוק אינה עולה בקנה אחד עם מה שהחליטה אתמול ועדת שרים לחקיקה, אמר יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש, "אני לא מחויב לוועדת שרים. מי שקובע זו מליאת הכנסת. במליאה, אם הקואליציה תצביע נגד, החוק לא יעבור. אנחנו מכינים חוק שהכי טוב לאזרחים. אני לא בובה של ועדת שרים לחקיקה".

בתחילת הדיון אמר היו"ר קיש, "נציג היועץ המשפטי שנשלח לדיון רק מקשיב. אין לך זכות דיבור. היועץ המשפטי לממשלה אינו משיב לי לטלפון ומתייחס בזלזול לכנסת. כל עוד זו ההתנהלות, נציגיו לא ידברו בוועדת הפנים".

לאחר הדיון ניגש ח"כ קיש לנציג היועמ"ש, והדגיש בפניו שהעניין אינו אישי, והוא מצטער אם נגרמה לו אי נוחות מדבריו.