דובר משרד החוץ על ביקור ראש ממשלת הונגריה: ביקור חשובערוץ הכנסת