תכנית בניה. בני ברק
תכנית בניה. בני ברק ש. כהן. ערוץ 7

ועדת המשנה להתנגדויות של הותמ"ל הודיעה לעירית בני ברק על אישור תכנית תמ"ל-1045 בני ברק שמשמעותה קידום הקמת מתחם מגורים חדש בצפון העיר שיכלול 2200 יח"ד למגורים.

בהתאם לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור, שאושר בכנסת לפני כחמש שנים, הוקמה הועדה הארצית לתכנון ולבניה למתחמים מועדפים, במטרה לאשר תכניות נרחבות למגורים ובמסגרת ההתמודדות עם משבר הדיור הארצי.

במסגרת זו הוקנו לועדה מרבית הסמכויות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה. בועדה נציגים מעשרה משרדי ממשלה, רשות מקרקעי ישראל, מרכז השלטון המקומי וגופים לשמירת איכות הסביבה.

מטרות התכנית תמ"ל/1045 של עיריית בני ברק, שהופקדה לאחר אישורה ע"י מליאת הועדה לתכנון ולבניה המקומית, היא הקמת מתחם מגורים חדש, בצפון העיר, בן 2200 דירות למגורים, ומתוכן 420 יחידות דיור קטנות.

המתחם יכלול אף מבנים ומוסדות ציבור שכונתיים, מבני תעסוקה ומסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, הרחבת דרכים ומימוש מערכת דרכים ומעברים בתחום המתחם, הכוללים גישה רציפה מהעיר וגינות ציבוריות.