הרב קנייבסקי
הרב קנייבסקיפלאש 90

מנהיג הציבור הליטאי הרב חיים קנייבסקי אמר במהלך כינוס 'מפעל הש"ס העולמי' כי כדי להיקרא 'תלמיד חכם' יש לדעת את הש"ס על בוריו.

בהמשך טען כי לא ניתן להיקרא 'תלמיד חכם' מבלי לדעת את הש"ס כהלכה. "ומרן החזון איש זללה"ה אמר למו"ר ר' מיכל יהודה [ליפקוביץ] זצ"ל, שבחור שמגיע אצלך ללמוד בישיב"ק בגיל בר מצוה כבר צריך לדעת ש"ס, ואתם צריכים ללמד אותו איך ללמוד, ובכל הדורות ידעו שאי אפשר להיות תלמיד חכם אם לא יודעים ש"ס על בוריו", אמר הרב קנייבסקי.

בנאומו חיזק את תומכי 'מפעל הש"ס'. "לכן בואו ונחזיק טובה מרובה לידידינו האדמו"ר מצאנז שעומד בראש מפעל הש"ס ומעודד ומחזק צורבים ללמוד ולשנן ולדעת ש"ס וכולי תלמודא, וכבר זכה לגדל עדרים עדרים של תלמידי חכמים מופלגים, ויה"ר שנזכה אנחנו וצאצאינו לדעת את כל התורה כולה ולגאולה השלמה".