הצעת החוק שתמנע כהונת "אנשי קש"

ח"כ פולקמן הגיש הצעת חוק שנועדה למנוע את התופעה של ראשי עיר שהושעו עקב הגשת כתב אישום ולמרות זאת מתמודדים לכהונה נוספת.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ד באב תשע"ח

רועי פולקמן
רועי פולקמן
צילום: יוסי אלוני

הצעת חוק חדשה שיזם ח"כ רועי פולקמן (כולנו) מבקשת להיאבק בתופעה של ראשי רשויות שהושעו מתפקידם בעקבות הגשת כתב אישום ולמרות זאת מתמודדים לכהונה נוספת.

החוק הקיים קובע כי כאשר ראש רשות מושעה מתפקידו, מועצת הרשות בוחרת ממלא מקום לראש הרשות מבין חבריה והוא מכהן עד תום תקופת ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות בבחירות.

מנגד קובע סעיף 19א(יא) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) כי ככל שיתקיימו בחירות במהלך תקופת ההשעיה, ובהן נבחר ראש הרשות שהושעה, מי שממלא את מקומו של ראש העיר הוא "המועמד ששמו בא אחרי ראש הרשות ברשימת המועמדים בבחירות למועצה, ובלבד שנחבר כחבר מועצה, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין".

הצעת החוק שהגיש פולקמן מבקשת לשנות את המצב החוקי ולקבוע כי גם במקרה שבו ראש רשות מושעה נבחר מחדש לתפקיד תבחר מועצת הרשות ממלא מקום לראש הרשות מבין חבריה, ללא התחשבות בשאלת סדר המקומות ברשימת המועמדים בראשה עמד ראש הרשות המושעה.

בכך מבקש פולקמן להתמודד עם התופעה ולמנוע את המצב שבו ראש העירייה המושעה בוחר בעצמו את ממלא מקומו, וגם במהלך השעייתו, מי שממלא את תפקיד ראש העירייה הוא עושה דברו ואיש אמונו.

לדברי ח"כ פולקמן, "לא יכול להיות שראשי רשויות אשר הוחלט על השעיה שלהם מהתפקיד ימנו בתוך מערכת הבחירות מספר 2 שהלכה למעשה יהיה בובה שלהם אחרי הבחירות. ברור שאם ראש מועצה שנבחר מושעה מיד לאחר בחירתו המועצה צריכה לבחור באופן דמוקרטי מישהו אחר. השיטה שבה ראשי רשויות מושעים מוצאים דרך למנות איש קש מטעמם חייבת להיפסק".