השופט מאלון שבות דחה בקשה לפסילתו

השופט אלכסנדר רון קבע כי העובדה שהוא מתגורר באלון שבות איננה מונעת ממנו לדון בהליך משפטי שחברת בנייני בר אמנה היא צד לו.

ערוץ 7 , י"ז באב תשע"ח

השופט אלכסנדר רון
השופט אלכסנדר רון
צילום: אתר בתי המשפט

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלכסנדר רון דחה את בקשת חברת שחם נדל"ן לפסול את עצמו מדיון בסכסוך כלכלי בין החברה ובין חברת בנייני בר אמנה בשל היותו תושב הישוב אלון שבות.

בהחלטתו קבע השופט רון, "מעבר לכך, אף בהינתן שניתן לשייכני לכעין קבוצה מוגדרת רלוונטית, וכשלעצמי, אין דעתי נוחה מכך כלל, נפסק ולא אחת כי אין בכך בהכרח כדי להצדיק פסילה".

חברת בנייני בר אמנה הגישה בקשה לפרק את חברת שחם נדל"ן, לאחר שלטענתה זו לא פרעה חובות בסך 4 מיליון ש"ח אותם הלוותה לה בר אמנה, על מנת לקדם פרויקט בנייה ביישוב ברקן. כצעד גומלין בקשה חברת שחם נדלן לפרק את חברת בר אמנה.

בקשת שחם נדל"ן נקבעה לדיון אצל שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אלכסנדר רון. השופט אלכסנדר קבע מועד לדיון בבקשת שחם נדלן, אולם היא הגישה בקשה לפסילתו של השופט רון בטענה שלאור היותו מתנחל תושב אלון שבות הוא לא יפעל נגד הגוף האחראי לקידום בניה באזורים אלו.

עוד טענו פרקליטי שחם נדל"ן בבקשה כי 'בר אמנה' בנתה באלון שבות ואף בימים אלו היא מנהלת שם פרויקט בניה, ובשל כך יהיה מנוע השופט לדון בנושא באובייקטיביות,

השופט דחה הן את הטענה נגד היותו תושב אלון שבות והן את הטענה לגבי התקשרות וועד אלון שבות עם חבר בנייני בר אמנה במטרה לבנות 60 יחידות דיור באלון שבות, וקבע כי הוא ימשיך לשבת בדין בנושא זה.

נציין כי מזה זמן מנהלת שחם נדל"ן מערכה משפטית מסועפת נגד התנועה להתיישבות אמנה, בנייני בר אמנה, החטיבה להתיישבות וגופים שונים. מערכה זו כוללת גם פנייה לבג"ץ בניסיון לשנות את הליך שיווק הקרקעות ביהודה ושומרון.