ממשיכים לעשות שיעורים
ממשיכים לעשות שיעורים צילום: ISTOCK

עידן שיעורי הבית בבתי הספר היסודיים לא עומד להסתיים בקרוב, כך מבהיר היום (שלישי) סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום, ד"ר חיים שקד.

שקד מתייחס לדיווחים בתקשורת הבוקר על מהפכה במדיניות משרד החינוך לגבי שיעורי בית בבתי ספר יסודיים.

לפי הפרסומים, משרד החינוך הוציא הנחיה לבטל את שיעורי הבית במתכונתם הנוכחית, ואף הנחה את בתי הספר שלא לתת משימות בכתב לשעות אחר הצהריים. על פי חוזר שהפיץ המשרד, כך נאמר, נאסר על בתי הספר להעניש תלמידים שלא הכינו שיעורים.

ד"ר שקד מציין כי הפרסומים רחוקים מאוד מלהיות מדויקים, "תלמידים וגם הורים לא מעטים יתאכזבו בוודאי לשמוע, שלכותרות אלה אין כל אחיזה במציאות. משרד החינוך לא שינה את חוזר המנכ"ל, שפורסם לפני כשתים עשרה שנה, המסדיר את נושא שיעורי הבית, ולא העביר הנחיות חדשות בעניין. משרד החינוך בעצמו הבהיר שמדובר רק בהמלצות. המשרד לא הוציא הנחיות בנושא זה למורים או למנהלים, ואינו מתכוון אפילו להמליץ בצורה לא מחייבת".

"ההנחיות קרוב לוודאי גם לא יפורסמו, משום שמשרד החינוך מאמין כי בתי הספר צריכים לגבש בעצמם את מדיניות שיעורי הבית שלהם, תוך התייחסות לשאלות כמו מה הן המטרות של שיעורי הבית, ומהי תרומתם לתלמידים? מה הן דרכי התגובה במקרה שתלמיד לא הכין את שיעורי הבית? כיצד באה לידי ביטוי בשיעורי הבית השונות בין התלמידים, ומהו תפקידם של ההורים בהכנת שיעורי הבית? את המדיניות צריכים בתי הספר לגבש תוך שיח עם ההורים והתלמידים, ולפרסם אותה לכלל קהילת בית הספר", מסביר שקד.

לדבריו, "יש הטוענים כי גורמים המעוניינים בצמצום שיעורי הבית בבתי הספר ניסו לגרום למשרד החינוך לקבל החלטה ברוח זו על ידי פרסום כאילו ההחלטה כבר התקבלה. מדיניות כפויה, המונחתת על בתי הספר מלמעלה, בדרך כלל אינה תורמת להוראה ולמידה טובות יותר. יש לאפשר למנהלים ולמורים אוטונומיה, לעודד אותם לקיים דיונים על גישות ושיטות בהוראה, ולתת להם את המרחב והתמיכה הנדרשים כדי להתוות בעצמם את הדרך הפדגוגית של בית ספרם".