מקווה
מקווהפלאש 90

בעקבות מקרי טביעה של ילדים בבריכות ומקוואות פרסם רב קהילת חב"ד בצפת הרב מרדכי ביסטריצקי גילוי דעת בו הוא מבהיר כי לדעתו אין לשלוח ילדים לטבול במקוואות טהרה.

"ביום שישי האחרון כמעט וקרה אסון במקווה כשילד בגיל 7 היה ללא השגחה וכמעט טבע רח״ל", תיאר הרב במכתב ששיגר לקהילת חב"ד המקומית.

הרב הוסיף כי אלמלא תושיית אחד המבקרים - האירוע היה מסתיים במוות. "רק בזכות תושיה של מבוגר שזיהה את סימני המצוקה ומיד הוציא את הילד מהמים, בכך מנע אסון כבד".

רב הקהילה אף רמז לבעיות צניעות הגלומות בהבאת ילדים למקווה. "בנוסף לכל הנל יש לזכור כי המקווה אינו מקום עבור ילדים קטנים העלולים להיפגע אף כאשר באים בלווי אח גדול או מבוגר ואין כאן המקום להאריך".