הבית והצל

התפרקותה של הציונות החילונית מערכיה הגיעה לשיא בשבוע שעבר, עם תמיכתם של אנשי הרוח שלה בקבוצה שהתורה שוללת לחלוטין את מעשיה. דעה

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"א באב תשע"ח | עודכן: 07:58

הבית והצל             -ערוץ 7
יעקב (כצל'ה) כץ
צילום: פלאש 90

את מה שקורה בימינו אלה במדינת ישראל ניבא, צפה וראה מרן הרב קוק זצ"ל כבר לפני יותר ממאה שנים.

מחד, את הבית הגדול ההולך ונבנה בארץ ישראל, עם התגשמות חזון וחלום הנביאים בשיבת ציון, קיבוץ הגלויות והקמת מדינת ישראל. ומאידך, התרסקותו הרוחנית, הערכית, המוסרית והציונית של הרעיון החילוני, שהיה מרכזי בהקמת התנועה הציונית המעשית לפני כמאה ועשרים שנה.

הרב קוק זצ"ל היטיב להבחין בתפקידו של הציבור החילוני בתחילת הדרך, שרק בגלל חילוניותו, כוחו וגבורת מעשיו יכול היה להתנתק מהגלותיות שאחזה ברוב היהדות הדתית, להקים יישובים וקיבוצים רבים בכל גבולותיה של ארץ ישראל, לקומם את הכוח הצבאי היהודי הלוחם, שבלעדיו לא הייתה יכולה להיות תקומה להתיישבות המחודשת בארץ ישראל, וכתוצאה מכל אלו להקנות לאומה היהודית השבה לנחלתה את הכוח להכריז על הקמת מדינת ישראל.

הרב זצ"ל לא חוסך במילותיו הקשות והביקורתיות את אשר יקרה לציבור החילוני באחרית הימים עקב התרחקותו מתורת ישראל, חוקיה ומצוותיה. הגם שבתחילת הדרך ציבור זה יהיה המקים והלוחם, ככל שיחלפו השנים וההתרחקות מאור התורה והמצוות תגדל, כך גם תגדל התרחקותו של הציבור החילוני מהאידיאלים היסודיים שמדינת ישראל בנויה עליהם: ציונות, הגשמה, ערכים, מסירות לכלל וכו'.

אכן, בימיה הראשונים של הציונות המעשית, סופריה, משורריה, אנשי הרוח והעיתונאים שבה, שרובם כמובן חילונים, היו כולם מרוכזי מטרה בהבטחת הקמת היישוב היהודי ברחבי ארץ ישראל כולה ובבניית הכוח הצבאי שלה. הם שבחו, שוררו, עודדו ורוממו על נס את כל הלוקחים חלק ברעיון שיבת עם ישראל לארצו, החלוצים, המתנחלים, הבונים, המגינים, השומרים והנלחמים בפורעים הערבים. הם היו גיבורי האומה, והדוגמה והשאיפה להידמות להם הרקיעה שחקים בכתיבתם. והנה עברו יותר ממאה שנים, הבית גדל וגם הצל גדל.

כשבעה מיליון יהודים בארץ ישראל, צבא לתפארת, כלכלה מצליחה ומבוססת, אוניברסיטאות ומכללות מצליחות, תעשיית הייטק פורחת, ומעל כולם עולם התורה גדל, עולה ומצליח כפי שלא היה מעולם. אבל כפי שחזה הרב זצ"ל, הסופרים, המשוררים, העיתונאים ואנשי הרוח החילונים הפכו לצל גדול ליד הבית הגדול. בהתרחקותם באופן שיטתי ממקורות היהדות הפכו להיות התומכים הגדולים בכל הקשור לחורבנה של מדינת ישראל, מתמיכתם העקבית בפורעים הערבים ועד עמידתם הבלתי מתפשרת בכל רעיון שעיקרו עקירת הקשר בין מדינת ישראל לערכים שעם ישראל התחנך עליהם במשך אלפי שנים, שהם תורה, חינוך, התיישבות ועמידה איתנה כאיש אחד נגד הבאים עלינו לכלותנו.

הגדילו לעשות המתקראים אנשי הרוח, פובליציסטים, אנשי תקשורת, סופרים ומשוררים חילונים שהשתלטו ללא דין על המיקרופון והטלוויזיה הישראלית הציבורית, בתמיכה בהתארגנות אנטי יהודית, אנטי מוסרית ואנטי קיומית ביום אבלה הלאומי של מדינת ישראל ובתמיכה בעשרות אלפי יהודים שתורת ישראל שוללת באופן מוחלט ונחרץ את דרך התנהגותם. הם ביקשו להפוך מיעוט קטן זה לנס ודגל במלחמתם בעקרונותיה וברעיונותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

אכן, ככל שהבית יגדל הצל יגדל, אבל אנו יודעים מה עתידו של הבית ומה סופו של הצל.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7 ויו"ר האיחוד הלאומי לשעבר