הרב אברג'יל בירך את ליאון

רבה של שכונת בקעה בירושלים ומי ששימש עד לאחרונה כראש אבות בתי הדין בירושלים נפגש עם המועמד לראשות העיר משה ליאון ובירך אותו "שתנצח בבחירות ברוב מוחץ"

הרב אברג'יל, תלמידו של הרב משאש, העניק לליאון את ספרו 'דברות אליהו' והקדיש עבורו הקדשה מיוחדת.

בהקדשה נכתב, "לכבוד ידידי היקר ונעלה רב פעלים לתורה וליראה ר' משה ליאון הי"ו, יהי רצון שהקב"ה יהי בעזרך ישמרו כרועה עדרו הוא ונו'ב ובני ביתו אמן כן יהי רצון, בברכה ויקרא דאורייתא, אליהו אברג'יל".

ליאון הודה לרב, "אני מכיר את העשייה של הרב שנים רבות, הרב אהוב על הבריות בכלל ובפרט על תושבי ירושלים, מפעליו ועשייתו של הרב ידועים ומוכרים לכלל הציבור בעשייה וחסד למען תושבי ירושלים".

"אני מודה לרב על תמיכתו וברכתו ובטוחני כי יחד נמשיך בעשייה למען כלל תושבי העיר ירושלים", הוסיף ליאון.