ספר: אדר היקר

רעיונות ורשמים לתולדותיו של "נזר הקודש" (בלשונו של הרב קוק) מרן אליהו דוד רבינוביץ זצ"ל האדר"ת.

קובי פינקלר - ערוץ 7 , כ"ג באב תשע"ח

אדר היקר
אדר היקר
צילום: יח"צ

אדר היקר
ידיעות ספרים
רעיונות ורשמים לתולדותיו של "נזר הקודש"  מרן אליהו דוד רבינוביץ זצ"ל האדר"ת.

שמונים ושלוש שנים ימלאו בשבוע הבא לפטירתו של רבה הראשון של ארץ ישראל הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, וזרם כתביו שנגלים, הולך וגבר.

ספר חדש 'אדר היקר' שיצא לאור בימים אלו, מוקדש לחותנו הרב אליהו דוד רבינוביץ'.

מקור הביטוי "אדר היקר" הוא מספר זכריה פרק י"א, פסוק י"ג. פרק זה הוא משל העוסק בגאולת ה' את עמו. כמו כן, לפני המאמר הראשון בספר מצוטט פסוק מאותו פרק (פסוק ז') ודרשת חז"ל עליו.

רבות משתמש הרב קוק בפירושיו של האדר"ת חותנו. אגרות רבות שכתב מתייחסות לשיבתו של עם ישראל לארץ ישראל. הרב וחותנו ראו בכך חלק מתהליך הגאולה וסללו דרך רוחנית עמוקה ומקורית המתאימה לתפיסה זו.

בספר זה משרטט הרב קוק בהרחבה קווים לדמותו של חותנו, האדר"ת, תוך שהוא משלב קטעים אוטוביוגרפיים מכתבי האדר"ת, אולם רובו של הספר מוקדש לרעיונות מחשבתיים כאמור של מחברו. הספר נדפס לראשונה ביפו, בשנת ה'תרס"ו, 1906.

הרב רבינוביץ', נולד בשנת תר"ג ונפטר בשנת תרס"ה. במהלך השנים שימש כרב בקהילות פונוביז' ומיר שבליטא ובסוף ימיו שימש אף כרבה של ירושלים. ביתו אלטא, נישאה לרב קוק ולימים אמר עליו חותנו " לקחתי חתן שאיני מגיע לקרסוליו".

מכאן גם הערצתו הגדולה של הרב קוק לחותנו והספר אותו הקדיש וייחד לו.

בקיץ תשכ"ז (1967), שבועות אחדים לאחר מלחמת ששת הימים ולאחר שהמהדורה הראשונה הפכה בלתי ניתנת להשגה, הדפיס מחדש בנו של הרב קוק ועורך כתביו, הרב צבי יהודה קוק, את אדר היקר כשהוא מצרף אליו כנספח עשרים איגרות פרי עטו של האדר"ת. במהדורה זו צירף הרב צבי יהודה לצרף אל הספר, ספר נוסף שכתב הרב קוק באותה תקופה - עקבי הצאן. הספר הכולל מאמרים בכמה תחומים, המפורסם שבהם הוא מאמר הדור בין המאמרים הנוספים המופיעים בספר - "הפחד" ו"השמחה".