תקציב הביטחון יגדל: "איומים רבים"

"המשק הישראלי היום חזק כדי לאפשר תוספת זו, ובכל מקרה ההגדלה תעשה תוך שמירה על מסגרת תקציבית אחראית", הבהיר נתניהו.

ניצן קידר - ערוץ 7 , ד' באלול תשע"ח

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום (רביעי) לחברי הקבינט את "תפיסת הביטחון 2030" שגיבש בשנתיים האחרונות.

מדובר בדיון ראשון מתוך סדרת דיונים שתתקיים בנושא. ראש הממשלה הציג את האיומים הצפויים בעשור הקרוב, את בניין הכוח הדרוש ואת העקרונות להפעלת הכוח.

המסמך המלא מסווג ויוצג בקרוב ע"י ראש הממשלה במלואו לוועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים בכנסת וכן בפני פורום המטה הכללי, המוסד והשב"כ. החלק הלא מסווג של המסמך מתייחס להשלכות התקציביות שיובאו בקרוב לאישור הקבינט.

בשל האיומים הצפויים בעשור הקרוב, ראש הממשלה מתכוון להגדיל את התקציב הביטחוני ב- 0.2% עד 0.3% של התל"ג במקביל להמשך ההתייעלות של צה"ל. הגדלת התקציב מיועדת להוצאה על כלל גופי הביטחון (צה"ל, שב"כ, מוסד ואחרים) שהיום עומדת על פחות מ-6% מהתל"ג.

היעד שהציב נתניהו הוא צמיחה שנתית ממוצעת של 3-4% והוצאה ממוצעת של כ-6% מהתל"ג לכלל צרכי הביטחון. כשהתל"ג יגיע לחצי טריליון דולר יבחן מחדש השיעור הנדרש להוצאה הכוללת על הביטחון.

ראש הממשלה אמר כי "בשל שטחנו הקטן, ריכוז האוכלוסיה וריבוי האיומים סביבנו יהיו צורכי הביטחון של ישראל תמיד גדולים בהרבה מאלה של כל מדינה בסדר גודל דומה. המשק הישראלי היום חזק דיה בכדי לאפשר תוספת זו, ובכל מקרה ההגדלה תעשה תוך שמירה על מסגרת תקציבית אחראית.

''בשני העשורים האחרונים טיפחנו כלכלה חופשית כדי לשרת את צרכי המדינה, ובראשם הביטחון. מול צבר האיומים אנו בנקודת היפוך. היום אנו נדרשים להשקיע יותר בביטחון כדי להגן על ההישגים ולהבטיח את המשך הצמיחה הכלכלית. השילוב של עוצמתנו הביטחונית ועוצמתנו הכלכלית יגדיל את נכסיותה של ישראל בעיני מדינות אחרות ובכך גם יגדיל את עוצמתנו המדינית", הסביר נתניהו.

תוספת התקציב תוקצה לשורה של נושאים, וביניהם חיזוק כושר התקיפה, יכולת סייבר מעצמתית, שדרוג ההגנה נגד טילים, המשך מיגון העורף והשלמת גדרות הביטחון.