תשובה חלומית – סיפור לשבת

דרכו של רבי פנחס מקוריץ הייתה לקחת מדי שנה דמי מעמדות מאנשי שלומו בכל עיירה ועיירה.

עודד מזרחי , ה' באלול תשע"ח

תשובה חלומית – סיפור לשבת-ערוץ 7
סיפור לשבת אילוסטרציה
(פנימה יח"צ)

הוא רשם בכל שנה כמה ייתן כל אחד, ושניים מתלמידיו נשלחו לקבץ את המעמדות.

באחת השנים השמיט רבי פנחס את שמו של גביר חשוב, שנתן בקביעות סכום נכבד, ובמקומו רשם את שם בנו.

השליחים תמהו על כך, וכשבאו לאותה עיירה שאלו על אותו גביר. השיבו להם שהגביר נפטר ובנו ירשו. השליחים באו לבנו, ואכן הוא נתן להם את הסכום שרשם הרבי.

כעבור כמה שנים השמיט רבי פנחס את שם הבן, והשליחים חששו פן אירע לבן מה שאירע לאביו כאשר שמו הושמט.

כאשר הגיעו לאותה עיירה שאלו על בן הגביר, והשיבו להם: "אל תדברו ממנו! לדאבוננו הוא ובני ביתו מתנהגים כגויים בכל דרכיהם. לאביהם עליו השלום היו עסקים עם פריצים, והבן שנכנס לעסק כשהיה צעיר החל להיכשל בהדרגה, עד שנכשל בעבירות החמורות ביותר וכעת פרק עול לגמרי".

לאחר כמה שנים שוב רשם רבי פנחס את שמו של בן הגביר ברשימת המעמדות עם סכום קצוב, והשליחים תמהו כי ידעו על התפקרותו. כאשר הגיעו לעיירתו שאלו עליו ונאמר להם: "פלאי פלאות נעשו עמו! השנה הוא ובני משפחתו שינו לטובה את כל התנהגותם, ועלו על דרך הישר ביתר שאת!".

מיד הלכו השליחים לביתו והוא שמח לקראתם וכיבדם מאוד. לבסוף שאל: "כמה עליי לתת בעבור המעמדות?", ואחד השליחים אמר לו: "דבר סתר לנו אליך. כאשר השמיט רבנו הקדוש את שמך מרשימת המעמדות, שמענו כי הלכת בדרך לא טובה, ואחר כך שמענו שהדבר נמשך כמה שנים. כעת כאשר החזירך רבנו למעמדות, הדבר היה לפלא בעינינו".

"אגיד לכם מה אירע", אמר הבן, "פעם בשנת צהריים חלמתי כי אני נוסע בדרך הרגילה. באמצע הדרך נהייתי רעב. כאשר הגעתי לאכסניה בעיר אחת ציוויתי שייתנו לי לאכול. הגישו לי לאכול תרנגולת מטוגנת בחמאה, ובטרם טעמתי ניגש אליי לפתע איש נשוא פנים ואמר: 'מישהו תובע אותך לדין תורה ובאתי להזמינך'. אמרתי לו: 'אם כן, שיראה לי את חתימת ידי על מסמך שאני חייב לו, ואשלם בלי שאצטרך להתייצב בבית דין'. אמר לי האיש: 'התובע אומר שהוא מוכרח לסדר את טענותיו בבית דין, וראוי שלא תסרב לו'.

"האיש בחלום התלווה איתי בדרכי לבית הדין. כאשר נכנסנו לחדר החיצון יצא לקראתנו משרת ושאל לשמי. אמרתי לו והוא אמר: 'אכן, בית הדין מבקשים אותך, אך אינם פנויים כעת. שוב לביתך ואחר תחזור'. חזרתי לאכסניה ורציתי לאכול כי הייתי רעב מאוד, ואז שוב הופיע האיש הדור הפנים והזמין אותי לבית הדין. אמרתי לו ברוגז שאם יש תביעה כספית כנגדי שיראו לי חתימה, והוספתי שכבר הייתי בבית הדין והם לא היו פנויים. בכל זאת לא יכולתי לסרב לאיש שדיבר בנעימות, והתלוויתי אליו שוב".

"בבית הדין שוב אמר המשרת שבית הדין אינו פנוי ועליי לחזור לאכסנייתי ולשוב אחר כך. חזרתי ברוגז גדול והתיישבתי לאכול... ושוב הגיע הדור הפנים. אמרתי לו שכבר פעמיים דחו אותי, והפעם הבטיח לי שלא ישיבו פניי ריקם.

"לא יכולתי לעמוד בפני כבודו והלכתי עמו בשלישית לבית הדין. הפעם נכנסתי לבית מהודר ובו שולחן גדול ומסביבו יושבים זקנים בעלי צורה. הם אמרו לי: 'לאיש אחד יש טענות כלפיך'. נפתח הפתח ולחדר נכנס איש שהחל לספר על כל העבירות שעברתי מעודי ובפרט בשנים האחרונות. הוא הזכיר סימנים מובהקים על כל מעשה ולא יכולתי להכחישו. כאשר סיים עמדתי נרעש ונפחד מאוד. אחד הזקנים שאל: 'מה יהיה פסק דינו על כל המעשים הללו?'. השיבו לו: 'לעת עתה יישאר כאן ואחר כך נעיין בדינו'. למרות שזה היה חלום, הבנתי שכוונתם שהשינה שלי תהיה חלילה עולמית...

"התחלתי לבכות ואמרתי: 'הלוא אנוכי צעיר ואוכל עוד לתקן. למה לא תיתנו לי פתח לשוב בתשובה?'. הזקן בראש השולחן אמר: 'אמת שצריך להחזירו לעולם הזה לתת לו לשוב מדרכו הרעה, ושב ורפא לו'. הצצתי לראות מיהו הזקן הנכבד שמלמד עליי זכות, וראיתי כי זה רבנו הקדוש רבי פנחס מקוריץ, שהוסיף ואמר: 'הוא תמך בי כמה פעמים ואני מחויב להפך בזכותו. יש בידו עדיין זכות לתקן את אשר עיוות'.

"ענו יתר הזקנים: 'אומנם לפי שורת הדין דינו נחרץ, אבל מחמת כבודו של רבי פנחס מקוריץ שהמליץ עליו טוב, מוכרחים אנו לעשות כרצונו', ופסקו להחזיר אותי. מיד נפלתי ממיטתי לארץ ואקץ. והנה לא נשכח ממני דבר החלום. יראתי מאוד וידעתי: וכי איך אפשר שלא לעשות תשובה?!".

ליצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם: orchozer@gmail.com