דיון הלכתי? לא בעיתון

הרב אברהם נחשון בתגובה לריאיון עם הרב יצחק שילת מגיליון 805

הרב אברהם נחשון , ה' באלול תשע"ח

דיון הלכתי? לא בעיתון-ערוץ 7
הרב יצחק שילת
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

במוסף אתנחתא מלפני שבועיים התפרסם בהרחבה ובהבלטה ריאיון עם הרב יצחק שילת, מתוך מטרה "לקדם מהלך הלכתי ייחודי שהגה, במטרה לפתור את בעיית העגונות ומסורבות הגט ברמה הלכתית ומערכתית, בלי צורך לפרוץ את גדרי ההלכה" (זהו ציטוט מהכותרת, ואף אם היא ניסוחו של העיתונאי, זהו המסר הברור של הריאיון והכתבה).

אקדים: אני מעריך את תורתו, את כתיבתו ואת פועלו של הרב יצחק שילת שליט"א. זכויות רבות לו בלימוד התורה, בהוראתה, בהקמת ישיבה חשובה ובכתיבה רהוטה ויסודית, ודבריי הבאים הם נקודתיים, בנוגע לפרסום המאמר הנ"ל.

הרב שילת מציע בפני הציבור את שכתב בספרו, במטרה לקדם את המהלך ההלכתי שאותו הוא חקר. מבלי להתייחס לתוכן הצעתו, אציין שאופן הצגתה בעייתי. המדובר הוא בהצעה הלכתית הנוגעת למוסד המשפחה היהודית, שהיא מאבני היסוד התורניות והרוחניות של עם ישראל. מדובר בנושא הלכתי כבד משקל ורגיש, שגם רבנים רבים שעוסקים בשאלות היומיום אינם מעורים בו, ומי שמסוגל להביע בו דעה הלכתית מבוססת הם גדולי הדיינים שבדורנו. תקנות חדשות בענייני גיטין וגירושין אינן תחום שבו עמך ישראל מתמצא.

להבדיל, כשחוקר ממציא תרופה חדשה אין הוא עושה לה לובי בעיתונים. הוא פונה לוועדות המתאימות ומעניין אותן בחידושו. כך גם פיתוחים מדעיים חדישים אינם מלווים בקמפיין.

לא תהא תורתנו כמדעים? הצעות מחודשות, אפילו אם ניתן למצוא להן אסמכתא בדורות קודמים, אין מקום לפרסמן בתקשורת המונים, כגון בעיתון. המומחים – כלומר גדולי הדיינים והפוסקים שבדור – הם אלו שצריכים לקרוא את הספר ולחוות את דעתם. אם הם יחליטו שיש מקום לאמץ את התקנות המוצעות, יפסקו זאת לרבים. לעומת זאת, פרסום בעיתון מזמין לחצים של ארגוני נשים רדיקליים, קיצוניים ואלימים, ושל גורמים תקשורתיים, משפטיים ופוליטיים, המעוניינים לפגוע במשפחה היהודית, בעולם ההלכה, בבתי הדין הרבניים ובסמכותם. ארגונים אלה אינם מבינים דבר וחצי דבר בתורה ובהלכה, אין להם הזהירות ויראת השמיים הנדרשות לחידוש הלכתי, אין הם מבינים תהליכים תורניים-היסטוריים עדינים שמתרחשים בעולם ההלכה והפסק מתוך התורה, ובהסכמת גדולי עולם, והם ישתמשו בכתבה הזאת בקולניות ובאגרסיביות על מנת לקלקל, לפגוע ולהשחית.

הכותב הוא רב הקהילה הדתית לאומית באלעד