האקטיביזם נגד החוק

חוק הלאום נגרר לסחרחרת של מחלוקות קשות על ידי חורשי רעה. ריצת האמוק של כל מיני מתחסדים לבטלו ויהי מה – גובלת בהיסטריה רבתי. דעה

דוד אלהרר , ה' באלול תשע"ח

האקטיביזם נגד החוק          -ערוץ 7
שרת המשפטים איילת שקד והשופטת אסתר חיות
צילום: הלל מאיר/TPS

"למותר לציין כי אין בדעתי להיכנס היום לסוגיות אשר תלויות ועומדות בהליכים כאלה ואחרים שהוגשו לאחרונה לבית המשפט, ואולם על רקע ההתדרדרות הנמשכת של השיח הציבורי והשימוש בטרמינולוגיות מטרידות הלקוחות מתחומים של אסונות טבע ועימותים עוינים..."

(נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, בית הנשיא – 9.8.2018)

מי הוא זה אשר עושה שימוש "בטרמינולוגיות מטרידות הלקוחות מתחומים של אסונות טבע ועימותים עוינים"? מובן מאליו שהרמז הזה, שאין עבה ממנו, מופנה לעבר שרת המשפטים, שכינתה את האפשרות לפסילת חוק הלאום בבית הדין הגבוה לצדק רעידת אדמה ומלחמה בין רשויות.

די לנו באמירות הללו של כבוד שרת המשפטים וכבוד נשיאת בית המשפט העליון, כדי לקבוע שבעצם הדברים האלה שהופרחו לחלל העולם, מתחוללת לנגד עינינו התנגשות חזיתית בין הרשויות המחוקקת והמבצעת לבין הרשות השופטת. זו אומרת שלא יקום ולא יהיה מצב שבית המשפט העליון יפסול חוק יסוד, וזו מצטטת חוק יסוד אחר – "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין" (סעיף 2 לחוק יסוד: השפיטה).

מרות הדין הוא מונח חמקמק, אם לא מתעתע. מתברר לנו יותר ויותר שהדין הנדון כאן אינו בהכרח החוק שהתכוון לו המחוקק ואפילו לא לשונו של החוק. השופט אהרון ברק קבע שמעבר ללשון החוק וכוונת המחוקק עומדת תכלית שאין מטרתה למלא אחר כוונת המחוקק, אלא להגשים את התכלית גופא שלשמה חוקק החוק כולו. מי יפרש לנו מהי תכלית? ומכאן – מהו הדין שבית המשפט נתון למרותו? מאותו הרגע שבו קבע בית המשפט עצמו כי רק לו יש את הסמכות לפרש מונחים כאלה, נעקרו שיניה של מלאכת החקיקה.

חוק הלאום שהיה צריך להיות מובן מאליו בעינינו ואין חיוני מנחיצותו, נגרר לסחרחרת של מחלוקות קשות על ידי חורשי רעה. אלה קורעים את אזרחי ישראל, בחוסר אחריות זועק לשמים, לטלאים של עדות, כאילו נפגעה זכות אחת מזכויותיו האזרחיות של אזרח מאזרחי ישראל. ריצת האמוק של כל מיני מתחסדים לבטל את חוק הלאום ויהי מה, בתואנה שאין בו את המילה שוויון – גובלת בהיסטריה רבתי. הרי אין בו גם, בחוק הלאום הזה, הוראה מפורשת לפיקוח הדוק על מחירי פירות וירקות.

כדאי אף להעמיק בעוד אבחנה חשובה של נשיאת בית המשפט העליון ולשאול – מהיכן מתחילה התדרדרותו של השיח הציבורי? ואין ברירה אלא לומר: הואיל ומדובר בהתדרדרות, הדברים מתגלגלים בדרך הטבע מלמעלה ללמטה.