הסטטיסטיקה של המשפט
הסטטיסטיקה של המשפטצילום: יוסי זמיר, פלאש 90

34.2 אלף איש הועמדו לדין במהלך שנת 2016 במשפטים פליליים במדינת ישראל. 86.2 אחוזים מתוכם, שהם כ- 29.5 אלף - הורשעו בדין.

אחוז המורשעים מתוך הנאשמים בקרב תושבי ישראל המבוגרים היה 85.8% - גבוה באופן ניכר מאשר בקרב הקטינים - 42.7%.

עם זאת, בשנים 2016-2010 ירד אחוז המורשעים בקרב המבוגרים 89% ל-85.8%, ואילו בקרב הקטינים, אחוז המורשעים עלה באופן משמעותי מ-34% ל-42.7%.

בשנת 2016 הועמדו לדין במשפטים פליליים כ-2,100 קטינים תושבי ישראל, מהם 914 (42.7%) הורשעו בדין. אחוז המורשעים בקרב הבנים הקטינים היה 43.7% לעומת 21.9% בקרב הבנות הקטינות. בקרב יהודים ואחרים קטינים - 35.6% הורשעו בדין לעומת 55.3% מהערבים הקטינים.

84.6% מסך כל הקטינים תושבי ישראל אשר הועמדו לדין במשפטים פליליים, נשפטו בבתי משפט לנוער. בבתי משפט אלו אחוז המורשעים עמד על 38.0%.

בחינת אחוז המורשעים בקרב הקטינים לפי סוגי העבירה העיקריים שבהם הם הואשמו - מראה כי לא היו הבדלים משמעותיים ביניהם. 38.9% מאלה שהואשמו בעבירות כלפי הסדר הציבורי הורשעו בדין, 39.2% מאלה שהואשמו בעבירות כלפי גופו של אדם הורשעו בדין, 40.9% מאלה שהואשמו בעבירות מוסר (הכוללות בעיקר עבירות הקשורות לסמים ולזנות) הורשעו בדין ו-41.4% מאלה שהואשמו בעבירות רכוש הורשעו בדין.

אחוז המורשעים בקרב תושבי ישראל המבוגרים אשר הועמדו לדין בבתי משפט מחוזיים היה 94.4%. אחוז זה היה גבוה יותר מאשר בקרב אלה שהועמדו לדין בבתי משפט השלום (83.9%).

בבתי משפט לעניינים מקומיים ובבתי דין צבאיים, כל המבוגרים שהועמדו לדין הורשעו

סוגי העבירות נחלקים למספר קטגוריות של קבוצות עבירה: עבירות כלפי ביטחון המדינה, עבירות כלפי הסדר הציבורי, עבירות כלפי חיי אדם, עבירות כלפי גופו של אדם, עבירות מין, עבירות מוסר, עבירות רכוש, עבירות מרמה, עבירות כלכליות, עבירות רישוי.

כשבוחנים את סוגי העבירות שבהם נאשמו תושבי ישראל המבוגרים, אפשר לראות כי סוגי העבירות עם אחוז המורשעים הגבוה ביותר היו עבירות רישוי (99.0%), כלומר, בקרב כלל אלה שעמדו לדין בגין עבירה חמורה ביותר של עבירות רישוי, 99.0% מתוכם הורשעו בדין. עבירות כלכליות (97.7%) ועבירות כלפי ביטחון המדינה (95.7%). אחוז מורשעים גבוה יחסית נמצא גם בקרב מי שהועמדו לדין על עבירות מרמה (90.2%), עבירות מוסר (90.0%), עבירות כלפי חיי אדם (88.8%) ועבירות מין (88.6%).

סוגי העבירות עם אחוזי המורשעים הנמוכים ביותר היו עבירות רכוש (85.5%), עבירות כלפי הסדר הציבורי (83.1%) ועבירות כלפי גופו של אדם (79.8%).

אחוז המורשעים בקרב תושבי ישראל המבוגרים, נבחן גם לפי מאפיינים חברתיים-דמוגרפיים. בקרב גברים שהועמדו לדין, אחוז המורשעים היה 86.4% והוא היה גבוה מאחוז המורשעות בקרב הנשים שהועמדו לדין (79.6%).

פערים משמעותיים באחוז המורשעים נמצאו כאשר הנתונים נבחנו לפי קבוצת אוכלוסייה - אחוז המורשעים בקרב היהודים והאחרים (82.6%) היה נמוך משמעותית מאשר בקרב הערבים (92.5%).

בחינת תושבי ישראל המבוגרים לפי אשכול חברתי כלכלי של יישוב המגורים מצביעה על כך שככל שרמת האשכול החברתי הכלכלי עולה כך אחוז המורשעים מקרב אלו שהועמדו לדין - יורד.

אחוז המורשעים הגבוה ביותר נמצא בקרב אלה שגרים ביישובים מהאשכולות החברתיים הכלכליים הנמוכים (אשכולות 2-1) - 90.4% ואחוז המורשעים בקרב אלה שגרים ביישובים מהאשכולות החברתיים הכלכליים 6-5 עמד על 83.8%, בקרב מי שגרים ביישובים מהאשכולות החברתיים הכלכליים הגבוהים ביותר (אשכולות 10-9), אחוז המורשעים היה הנמוך ביותר והוא עמד על 75.2%.

הבדלים משמעותיים יותר באחוז ההרשעות של תושבי ישראל המבוגרים ניתן לראות כאשר בוחנים אותם לפי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר.

בקרב עומדים לדין עם רמת ההשכלה הנמוכה ביותר (בעלי תעודת סיום לימודי חטיבת ביניים או יסודי 8 שנתי), אחוז המורשעים היה הגבוה ביותר - 90.5%. לעומת זאת, אחוז המורשעים בקרב עומדים לדין בעלי השכלה אקדמית היה 70.7%.