גירושין על כדורים

אישה חתמה על הסכם גירושין תחת השפעת כדורים פסיכיאטרים ודורשת לבטלו. מה החליטו חברי ביה"ד האזורי ומה פסקו חברי ביה"ד הגדול?

אלירן אהרון , י"ח באלול תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iSrock

אישה דורשת לבטל את הסכם הגירושין בטענה כי חתמה עליו כאשר הייתה תחת השפעת כדורים פסיכיאטריים. בית הדין הרבני האזורי ובית הדין הרבני הגדול דנו ארוכות בסוגיה התקדימית.

בני הזוג מצפון הארץ נישאו לפני כ-15 שנים ונולדו להם שני ילדים. לפני 5 שנים הגיש הבעל תביעה לגירושין. לדבריו אשתו בלעה חמישה כדורי קלונקס מתוך כוונה אובדנית ואובחנה אצלה "הפרעת הסתגלות", ומאז היא נוטלת חצי כדור פסיכיאטרי פעם ביום.

בשלב מסוים חשד הבעל בבגידה והוא דרש מאשתו לבצע בדיקת פוליגרף במכונת אמת והיא נמצאה דוברת אמת. כעבור חודשיים היא עברה לפי דרישתו בדיקה נוספת והפעם תוצאותיה הראו תגובות מחשידות לאמירת שקר. אשר על כן הגיש הבעל תביעת גירושין וטען כי אשתו בוגדת בו.

בסופו של דבר הסכימו הצדדים להתגרש וחתמו על הסכם גירושין על פיו ימכור הבעל את דירת בני הזוג ומהתמורה שתתקבל הוא יפקיד סף של 200,000 שקלים על שם הילדים.

לאחרונה תבעה האישה לבטל את הסכם הגירושין. לדבריה בעלה הוא אדם מניפולטיבי שנהג להכותה ולהתעלל בה גופנית ונפשית. לטענתה הבעל נהג להאשים אותה בקשרים עם גברים אחרים, מה שלטענתה לא היה ולא נברא. עקב התנהלותו והאשמותיו של הבעל התערער מצבה הנפשי והיא מטופלת בכדורים.

לדבריה, לאור מצבה הנפשי והיותה תחת השפעת הכדורים היא לא מודעות לאמור בהסכם – הן בעת חתימתו והן בעת אישורו בבית הדין, ולכן מכיוון שההסכם "לא הגיוני" ומנשל אותה מחלקה בדירה יש לבטלו. הבעל מצדו טען כמובן כי האישה הייתה מודעת למעשיה והבינה היטב על מה היא חותמת. הוויתור על חלקה בדירה נבע בגלל "בגידותה ואלימותה".

בית הדין הרבני האזורי דן ארוכות בסוגיה והחליט להשאיר את הסכם הגירושין על כנו. האישה הגישה ערעור לבית הדין הרבני הגדול בפני הדיינים הרב אליעזר איגרא, הרב אהרון כץ והרב שלמה שפירא ששבו ובחנו את עניין הייסוד הנפשי וחובת וידוא הבנתו על ידי בית הדין.

פסק הדין המשתרע על פני עשרות רבות של עמודים מהווה מעין מדריך משפטי והלכתי לדייני בתי הדין הרבניים וגם לשופטי בתי המשפט למשפחה כיצד עליהם לבחון ולבדוק כל הסכם – האם הוא נעשה מרצון חופשי בהתחשב בנסיבות הייחודיות של העניין ובאיזונים שהצדדים הסכימו עליהם. 'המדריך' כולל 27 נקודות והנחיות.

במקרה הנדון החליטו הדיינים לקבל את הערעור ולבטל את הסכם הגירושין בניגוד להחלטת בית הדין האזורי, וזאת לאחר שלא ברור אם אכן האישה הייתה מודעת להתחייבויותיה.

לכן החליטו חברי בית הדין הרבני הגדול הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא והרב אהרון כץ כי הסכם הגירושין מבוטל והדירה עליה ויתרה האישה תחולק שווה בשווה בין הצדדים.