הרכבת מתקרבת לירושלים

רכבת ישראל הודיעה על שינויים בתנועת הרכבות בין מודיעין לנתב"ג לצורך הרכבת מערכות חישמול במקטעי המסילות.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י"ח באלול תשע"ח

במסגרת התקדמות העבודות להנעה חשמלית בקו הרכבת המהיר לירושלים, רכבת ישראל תרכיב מערכות חישמול במקטעי המסילות שבין מודיעין לנתב"ג.

במסגרת העבודות ייסגר לתנועת רכבות מקטע מודיעין-נתב"ג, החל מיום ראשון ה-2 בספטמבר ועד להודעה חדשה, בין השעות 20:00 ועד סיום השירות מידי יום (חצות בקירוב).

בשעות אלה הרכבות בקו נהריה-נתב"ג-מודיעין תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת נתב"ג, ותחנות מודיעין מרכז ופאתי מודיעין תהיינה סגורות.

תחנת נתב"ג תישאר פעילה והשירות אליה יופעל כסדרו. לא יחול כל שינוי בתנועת הרכבות בימי שישי ומוצאי שבת, והן תופעלנה על פי הלו"ז הסדיר.

במהלך ימי העבודות, יתגבר משרד התחבורה את קו 111 בין מודיעין לתל אביב, וכן את יתר קווי התחבורה הציבורית הסדירים. רכבת ישראל תפעיל מערך היסעים חינמי בין תחנות מודיעין מרכז לבין תחנת נתב"ג.