בביקורי הראשון בגבעת הקפיטול, מושב הקונגרס האמריקאי, ראיתי בבניין בית הנבחרים את פסלו של משה רבינו הניצב מול כס יושב הראש.

הוא לא לבד, הוא מוקף ב-22 פסלים שיחדיו הם קרויים "מעניקי החוק לאנושות". אבל, כל שאר ה-22 הם בפרופיל, משה רבינו הוא היחיד שמסתכל קדימה. שאלתי את האוצר: "מה נשתנה הפסל הזה מכל הפסלים?" והתגובה הייתה מעניינת.

"הרי אתה יהודי מישראל, אתה לא יודע שמשה רבינו הוא המקור לחוק ולערכי המוסר וכל שאר מעניקי החוק בעולם הם פועל יוצא של מורשתו של משה רבינו?". חוצים כביש קטן מבניין הקפיטול לבניין בית המשפט העליון, עולים במדרגות ונכנסים לאולם המרכזי של בית המשפט העליון. וראו איזה פלא, מעל מושב תשעת השופטים העליונים, בתקרה, מי נמצא שם? משה רבינו, מחזיק את לוחות הברית ומשקיף על השופטים העליונים. לידי היה השוטר שהשגיח על הסדר באולם בית המשפט העליון, ואני מדגיש, שוטר, לא מדריך תיירים ולא הכומר של בית המשפט העליון.

שאלתי את השוטר עם המדים הכחולים של משטרת וושינגטון, "סליחה אדוני, מה משה רבינו, שלי, עושה פה אצלכם בבית המשפט העליון?". והשוטר ענה לי "סליחה אדוני, כך אנחנו מביעים את הערכתנו לתשתית של המשפט האמריקאי". הרגשתי מבוכה לשמע אותה תגובה של שוטר אמריקאי וחשבתי לעצמי, מתי אזכה לשמוע תגובה דומה גם בבית המשפט העליון בירושלים ואולי גם בכנסת ישראל? אחת האוניברסיטאות המובילות בעולם, ובוודאי בארצות הברית, ואחת מעשר הראשונות שהוקמו בארה"ב, היא אוניברסיטת "ייל".

בביקור שקיימתי בקמפוס הזה ראיתי מצד שמאל על הכביש, בכניסה לקמפוס, אנדרטה ועליה חרוטות המילים, בעברית, "אורים ותומים", כוחו של הכהן הגדול בעבר היהודי. הסמל הזה, אורים ותומים, מופיע גם כסמל רשמי עד היום של אותה אוניברסיטת "ייל". אבל היא לא היחידה, אוניברסיטה מאוד יוקרתית נוספת היא "קולומביה" בעיר ניו יורק. על הסמל הרשמי של "קולומביה", בראשו, ארבע אותיות השם.

ומתחת לארבע אותיות השם, שוב בעברית, המילה "אוריאל", שמו של אחד ממלאכי השם. וקמפוס נוסף, אחד מעשרה ראשונים שנוסדו בארה"ב, ואחד היוקרתיים עד היום היא אוניברסיטת "דארטמות", והסמל הרשמי של אותה אוניברסיטה, בראשו, מתנוססות שתי מילים בעברית: "אל שדי", כעדות נוספות לשורשיות של הערכים היהודים בהווייה האמריקאית עד היום.