תקוע: אזעקה באמצע טקס פתיחת שנת הלימודיםדוברות השר יריב לוין