בישיבת הכותל חוגגים את אירוסי הרב נבנצל ישיבת הכותל