עמיקם נורקין
עמיקם נורקין Photo by Tomer Neuberg/FLASH90

"בשעה האחרונה פעל שוב מנגנון התיאום בין הרוסים לצה"ל בצורה יעילה", כך מדווח גורם צבאי ומוסיף כי המשלחת הישראלית שיצאה לרוסיה שבה הבוקר לישראל.

הגורם אומר כי התיאום בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי הוא מלא, כלשונו והשיחה המרכזית היתה בין מפקד חיל האוויר הישראלי נורקין לבין מקבילו הרוסי כשחיל האוויר הציג לפני הרוסים באופן מלא את הפעילות האירנית בסוריה וכן את הפעילות המבצעית שהיתה בלטקיה שבו הותקף משלוח נשק מתקדם שהגיע מאיראן עבור החיזבללה.

בצה"ל מדגישים שוב כי אופן הפעלת הנ"מ הסורי היה לא אחראי והעובדה שהירי הסורי היה לאחר שהמטוסים הישראליים כבר היו בדרך לנחיתה בישראל מוכיחה זאת. האלוף נורקין הציג למקבילו כי נורו יותר מ-20 טילי נ"מ בזמן שמטוסי חיל האוויר היו בנחיתה בישראל.

"המפגש היה מקצועי ענייני וראוי", אמר הגורם הצבאי שמספר שאפילו הושאר לרוסים דיסק על הקלטת השיחה בקו החם בו נשמע הדיווח הישראלי על הכוונה לתקיפה באזור.

"מנגנון מניעת החיכוך פועל באופן שוטף והוא פועל באופן סדור", אמר הגורם והוסיף כי לאורך כל המפגש היה ברור שישראל לא אחראית על הפגיעה במטוס הרוסי בשום צורה.

"פגישות עבודה בינינו לבין רוסיה נעשות באופן שוטף בשנתיים וחצי האחרונות. אנחנו רוצים למנוע חיכוך ויחד עם זאת להמשיך לשרת את האינטרסים הבטחוניים הישראליים", אמר הגורם, "לא נקבעו שום שינויים במנגנון החירום. שני הצדדים יבחנו כיצד לשפר את המנגנון החירום- למנוע חיכוך ולשמר חופש פעולה".

בצה"ל מדגישים כי בכוונת ישראל להמשיך לפעול ככל שיידרש כדי למנוע התבססות איראנית והמדיניות תימשך לפי ההנחיות.