לא נפסיק לרקוד

סרטוני הריקודים של מיטב בנינו, מלמדים על החינוך הטוב והבריאות הנפשית שנמצאים במרכז חייהם של בני הדור הבא בציבור הדתי. דעה

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ה בתשרי תשע"ט | עודכן: 07:23

לא נפסיק לרקוד             -ערוץ 7
יעקב כ"ץ (כצל'ה)
צילום: יונתן זינדל

"לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך", כך משורר שלמה המלך, החכם מכל אדם, וזוהי בת הקול היוצאת עם סיום יום הכיפורים, הושענא רבה ושמחת תורה.

תודה לא‑ל, עולם התורה הולך וגדל, ישיבות רבות מוקמות ואיתן תופעת השמחה והריקוד שהופכת ונעשית חלק מרכזי בחיי בנינו ובנותינו לקראת כניסתם לעשור השלישי של חייהם ונטילת אחריות אישית ושייכות ציבורית בלימוד התורה, בהליכה לצבא, בהקמת יישובים ובעשיית חסד למען עתידה הטוב והבטוח של מדינת ישראל. הכול בשמחה ובשלמות.

מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לימד וחזר ולימד שהציווי על השמחה בתורתנו מופיע באמירה לכאורה שלילית: "ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך וכו', תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כול", והסביר שלהיות בשמחה זה כל כך קשה, כמעט לא טבעי, עקב צרותיו, טרדותיו ובעיותיו של האדם, ולכן קשה אפילו להקב"ה כביכול לצוות עלינו להיות שמחים. לכן הציווי הוא באמירה הפוכה, "תחת אשר לא עבדת", ציווי המכוון אותנו להיות בשמחה תמיד, מתוך כך שנכשלנו כאשר עבדנו את ה' שלא בשמחה, והציווי להיות בשמחה הוא על כל השנה כולה ולא רק בחג הסוכות, ששם הציווי הוא מפורש: "והיית אך שמח".

תופעת השמחה והריקוד מעידה על הבריאות הנפשית השופעת אצל ילדינו כמעיין המתגבר, מתוך קישורם ללימודה של התורה בארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, שמחה של זיכוך הנפש והנשמה של הדור הצעיר שלנו, הגדל בתוך אווירא של ארץ החיים, ארץ ה', "אווירא דארץ ישראל מחכים".

מי שלא ראה את שמחתם של בחורינו וריקודם כמעט ללא הפסק, מראש השנה ועד מוצאי שמחת תורה, לא ראה שמחה מימיו.

בימי חול המועד התרבו סרטי השמחה והריקוד שהציפו את רשת האינטרנט ואפשרו הצצה אל עולמם הפנימי של ילדינו ואל עולם התורה, שהצליחו רבותינו בע"ה לקומם בארץ ישראל.

וכך כותב הרב ישעיהו הדרי זצ"ל על המפגש שבין בת הקול והריקוד: "יסודו של שמיני עצרת נעוץ בקושי שבפרידה, שאנו כבנים הנפטרים מאביהם (מהסוכה) והוא אומר לנו: קשה עליי פרידתכם, עכבו עוד יום אחד. החיבור שבין חגי תשרי יוצר רצף ומעגל (ריקוד) המונע את ההפרדה והפרידה. מכאן יסוד ריקודי ההקפות בשמחת תורה, מעגל אחד שראשו מחובר לסופו וכל נקודותיו אחוזות זו בזו".

זהו החינוך שאנו משקיעים בילדינו, שמתוך הקשר הבלתי נפסק לריבונו של עולם אנו מקושרים לכל יהודי בארץ ובעולם, אנו אגודים עם כל רגב ורגב מאדמת ארץ ישראל ואנו שמחים רוקדים ושרים ללא הפסקה מתוך רצוננו לעשות את המוטל עלינו כיחידים וכציבור בזמננו היום, מתוך הקשר והרצף ההיסטורי הישראלי והאחריות המוטלת עלינו.

הגילוי של הבריאות הישראלית הזאת, אשר מופיעה בחינוך הטוב שאנו מרעיפים על בנינו ובנותינו, מתגלה גם בשמחה ובריקוד, המאפשרים לנו להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו בהצלחה ובשלמות.

הכותב הוא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ערוץ 7 ויו"ר האיחוד הלאומי לשעבר