זו התוכנית לסילוק אונר"א

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת חשף תכנית לסילוק אונר"א מהעיר. ''נשים סוף לשקר הפליטים הפלשתיני''.

ערוץ 7 , כ"ה בתשרי תשע"ט

זו התוכנית לסילוק אונר"א-ערוץ 7
ניר ברקת
צילום: הלל מאיר/TPS

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, חשף הערב (ה') תכנית פעולה מפורטת שגיבש לסילוק ארגון אונר"א מירושלים ולהחלפת השירותים הניתנים על ידו בשירותי העירייה.

הארגון אחראי מאז 1965 על כ-20 אלף ''פליטים'' המתגוררים במחנה שועפאט, הנושאים גם בתעודת זהות ישראלית וזכאים במקביל לשירותי ביטוח לאומי, חינוך ובריאות של מדינת ישראל ועיריית ירושלים, בהיותם תושבי ירושלים.

כמו כן, מפעיל הארגון מספר בתי ספר ומרפאות בכמה שכונות במזרח העיר, הפועלים ללא כל רישיון ישראלי.

מיד עם החלטת הממשל האמריקאי לקצץ את הסיוע לאונר"א, הקים ברקת צוות מומחים מיוחד שבחן את הפעילות של אונר"א בירושלים, וגיבש תכנית פעולה מפורטת לסילוק הארגון מהעיר והחלפת שירותיו בשירותי העירייה.

החלטת ברקת נועדה לפוצץ את השקר של "בעיית הפליטים הפלסטינים", המהווה חלק ממנגנון תעמולה של הרשות הפלשתינית בחסות האו"ם ובעידודו, שמטרתו חיסולה של ישראל ע"י הנצחת מעמד הפליטות ודרישה מתמדת ל"זכות שיבה" לישראל. ביצוע התכנית יתואם עם גורמי הממשלה השונים.

ברקת אמר כי "החלטת הממשל האמריקאי יוצרת חלון הזדמנויות לטיפול מיידי ונחוש בכוונות הפלסטינים להנציח את 'בעיית הפליטים' בירושלים. בירושלים אין פליטים ולא יהיו פליטים, אלא רק תושבים והם יקבלו את כל השירותים מעיריית ירושלים כמו כל תושב אחר, יהודי או ערבי. לא ניתן לשקר הפליטים ליצור ריבונות בתוך ריבונות.

''כדי לעצור את התהליך המסוכן הזה גיבשתי תכנית פעולה מפורטת – כל תושב ירושלמי שנתמך ע"י אונר"א יקבל את כל השירותים מהעירייה, כולל חינוך, רווחה, בריאות וניקיון. לא ניתן להפוך תושבי ירושלים לפליטים פלסטינים כדי לשרת אסטרטגיה מסוכנת להשמדת ישראל ולא נאפשר יותר לדחוק את התושבים לזרועות הפליטות, הטרור וההסתה", הוסיף ברקת.

עיקרי התכנית לסילוק אונר"א מירושלים:

בתחום החינוך - במוסדות של אונר"א לומדים כיום כ-1800 תלמידים ב-7 בתי ספר, הפועלים ללא רישיון משרד החינוך ומהווים מוקד מרכזי להסתה לטרור ולאלימות. תושבי מ"פ שועפאט אף מעלים בשנים האחרונות טענות קשות על רמת החינוך הירודה בבתי הספר של אונר"א וקוראים בגלוי לעבור לבתי ספר של עיריית ירושלים. במסגרת התכנית שגיבש ברקת תפעל העירייה להוצאת צווי סגירה לכל בתי הספר של אונר"א בירושלים עד סוף שנת הלימודים הנוכחית, וכלל התלמידים ייקלטו במוסדות של העירייה החל משנת הלימודים הבאה. כמו כן תקדם העירייה הפקעה או השכרה של כלל מבני החינוך של אונר"א והסבתם בהמשך למבנים עירוניים.

במקביל תפעל העירייה להקמת קרית חינוך ומתן שירותים עירוניים על שטח של כ-11 דונם בסמוך למחנה הפליטים, שיספקו שירותים עירוניים טובים ואיכותיים יותר לתושבים מאלו של אונר"א.

בתחום הבריאות - מרפאות אונר"א בעיר העתיקה ובמחנה הפליטים שועפאט פועלות ללא רישיון משרד הבריאות והלכה למעשה אינן חוקיות. במסגרת תכנית ברקת תפעל העירייה להוצאת צווי סגירה למרכזים הרפואיים של אונר"א ע"י משרד הבריאות, ותקלוט את התושבים בטיפות החלב העירוניות בסביבה הקרובה. כמו כן תפעל העירייה מול משרד הבריאות לקליטת המטופלים בקופות החולים בסביבה הקרובה. במקביל יקודם תהליך הפקעה או שכירות של מבני המרפאות של אונר"א ויינתנו שירותי בריאות הציבור בקרית השירותים שתוקם בסמוך למחנה הפליטים שועפאט.

בתחום הרווחה - קיימים כיום במחנה הפליטים שועפאט ובכפר עקב מרכזי ספורט, נשים וילדים נזקקים והכשרה מקצועית. במסגרת תכנית ברקת יישארו המסגרות הקיימות על כנן במטרה להעבירן מידי אונר"א לידי שירותי הרווחה והתעסוקה של עיריית ירושלים. במקביל תקצה העירייה מבנים ייעודיים לשירותי הרווחה והתעסוקה של העירייה, לצד המינהל הקהילתי בתוך קרית השירותים שתוקם בסמוך למחנה הפליטים שועפאט.

בתחום התברואה והתשתיות - כיום פינוי האשפה ותשתיות הביוב, הניקוז נמצאים באחריות אונר"א, ותושבי המחנה מתלוננים מזה שנים על שירותי הניקיון הירודים של אונר"א ועל העובדה שהם אינם מתחזקים כראוי את תשתיות הביוב והניקוז המיושנות. כמו כן אונר"א מקבל אספקת מים שוטפת מהגיחון זאת מבלי לשלם עשרות שנים על כך. במסגרת תכנית ברקת תעבור האחריות על תחומים אלו לעירייה - יוצבו תשתיות איסוף אשפה מתקדמות ברחבי המחנה, יוקצו כלים מתקדמים ועובדי ניקיון באמצעות קבלן פרטי. טיפול בתשתיות המים, הביוב והניקוז הישנות יבוצע באופן שוטף ע"י חברת הגיחון.

באשר לגופי המטה של אונר"א בגבעת התחמושת - העירייה תפעל לכך שהדרג המדיני יממש את סמכותו מכוח ההסכמים ההיסטוריים בין מדינת ישראל לאונר"א, להוצאת אונר"א מתחומה הריבוני של ישראל, ולהפקעת השטח שיפונה לצורכי ציבור. כנגד משרדי ה"וועדה העממית" וההנהלה של מחנה הפליטים שועפאט - תפעל העירייה להוצאת צווי סגירה בהיותם התארגנות בלתי חוקית הפועלת לקידום הסתה וטרור.