מסגד
מסגד צילום: אייסטוק

השיח' עיכרמה סברי, ראש המועצה המוסלמית העליונה ודרשן במסגד אל-אקצה, מבהיר כי ההלכה האסלאמית אוסרת בתכלית האיסור על מכירת קרקעות ליהודים.

"אנו מדגישים (את חשיבות) פסקת ההלכה שפרסמו חכמי הדת של פלסטין בשנת 1935 ולפיו המעביר חלקת קרקע ליהודים מוציא עצמו מעדת האסלאם. את גופתו לא ירחצו, היא לא תולבש תכריכים, לא יתפללו לעילוי נשמתו והוא לא יקבר בבתי העלמין של המוסלמים".

פסק ההלכה משנת 1935, שאושר בידי חכמי הלכה מפלסטין ומכל רחבי העולם האסלאמי, "אסר פה אחד על מכירת אדמות בפלסטין ליהודים". האיסור חל גם תיווך, סיוע בהסדרה של המכירה או שתיקה על פעולת מכירה של אדמות ליהודים.

עוד נקבע, כי העוברים על פסק ההלכה דינם כדין הבוגדים באללה ובנביאו מוחמד, ומשמעות הדברים שדמם מותר.