שטייניץ הציג: ''תכנית להצלת ישראל''

החל משנת 2030 תיאסר כניסת כלי רכב לישראל המונעים בבנזין או בסולר, ו-100% מכלי הרכב החדשים בישראל יונעו בעזרת חשמל וגט"ד.

ערוץ 7 , ל' בתשרי תשע"ט

השר יובל שטייניץ
השר יובל שטייניץ
צילום: הלל מאיר/TPS

שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ הציג היום (שלישי) את התכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת, שעיקרה צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד שנת 2030.

שטייניץ הציג את התוכנית יחד עם מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי, ויו"ר רשות החשמל ד"ר אסף אילת.

התכנית נשענת על שלושה תחומים עיקריים: מקטע ייצור חשמל, משק התחבורה ומשק התעשייה.

יישום התוכנית צפוי להביא להפחתה של כ-60% בנזקי זיהום האוויר בישראל, וחיסכון שנתי כולל למשק של כ-5.8 מיליארד ש"ח. התועלת המצטברת למשק עד שנת 2040 היא כ-78.4 מיליארד ש"ח.

שר האנרגיה שטייניץ אמר כי "תכנית ההצלה במשק האנרגיה לקראת 2030 אותה גיבשתי בשנה האחרונה, אינה רק חזון. זוהי תכנית להצלת ישראל, שאם לא תיושם, אנחנו עומדים בפני קטסטרופה. מדובר בבריאות של כולנו, ואסור לעכב אותה".

"התכנית מפרטת צעדים קונקרטיים ויעדים מספריים עם לוחות זמנים, זאת כדי להשלים מהפך במשק האנרגיה בתוך 12 שנים. חלקו של המהפך הזה כבר החל להתבצע בשטח – מתחילת כהונתי כשר האנרגיה כבר הוריתי להגביר את השימוש בגז הטבעי על-מנת להפחית את חלקו של הפחם המזהם בייצור החשמל בתחנות הכוח שלנו מכ-60% בשנת 2015 לכדי 30% השנה. כתוצאה מכך נרשמה בשנתיים האחרונות הפחתה ראשונית בזיהום האוויר בישראל".

לדברי שטייניץ, "התכנית הנוכחית מציבה יעדים שאפתניים אך מציאותיים, ובראשם: גמילה מלאה ומוחלטת מדלקים מזהמים במהלך תריסר השנים הבאות. זאת תוך כדי שיפור מתמשך ברמת הביטחון האנרגטי במשק. היעד בתחום החשמל: 80% גז טבעי וכ-20% או יותר מתחדשות ב-2030, תוך סגירה סופית של התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון. היעד בתעשייה: כ-95% מהאנרגיה והקיטור הנדרשים ייוצרו בגז טבעי החל מ-2030. היעד בתחבורה: מעבר הדרגתי למכוניות חשמליות ומשאיות גז טבעי, והטלת איסור מוחלט על יבוא מכוניות בדלקים מזהמים החל מ-2030''.

היעדים המרכזיים:

במקטע ייצור החשמל, קבע המשרד כי החל 2028 יופסק לחלוטין השימוש בפחם בייצור חשמל בכל תחנות הכוח הפחמיות, וייצור החשמל יתבסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות בלבד. יישום היעדים יביא לסגירת יחידות 5-6 בתחנת הכוח הפחמית 'אורות רבין' בחדרה ויחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית 'רוטנברג' באשקלון. כל זאת, בנוסף להחלטת הממשלה מחודש יולי השנה, על סגירת יחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית 'אורות רבין' בחדרה. כיום (2018) מהוות היחידות הפחמיות 28% מסך ייצור האנרגיה בישראל.

בענף התחבורה, המטרה היא הפסקת צריכת מוצרי דלק מזהמים בתחבורה היבשתית ומעבר לשימוש בכלי רכב חשמליים וכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס (גט"ד). בהתאם לכך, החל משנת 2030 תיאסר כניסת כלי רכב לישראל המונעים בבנזין או בסולר, ו-100% מכלי הרכב החדשים בישראל יונעו בעזרת חשמל וגט"ד.

מצב זה יתאפשר באופן הדרגתי, כך שבשנת 2022 כ-27,000 כלי רכב מסך מכירות כלי הרכב הפרטיים בישראל יהיו חשמליים, בשנת 2025 כ-177,000, בשנת 2028 כ-665,000 וב-2030 כ-1.4 מיליון. בענף התעשייה, המטרה היא הפסקת השימוש במזוט, גפ"מ וסולר והחלפתם במקורות אנרגיה יעילים ונקיים יותר. בתעשייה הכבדה – המשך צריכת גז טבעי, ובתעשייה הקלה – חיבור צרכנים לרשת חלוקת הגז הטבעי.

כל זאת, תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל ומימוש הפוטנציאל הכלכלי הגלום במשק האנרגיה.

בשנת 2040 צפויים לחיות בישראל כ-13 מיליון אנשים והיא תהיה המדינה הצפופה במערב; כמו כן עולה כי בכבישי ישראל ייסעו כ-6.4 מיליון כלי רכב הפולטים גזים רעילים; והיקף ייצור החשמל יגדל פי 2. לכן, בכדי להתמודד עם הצפי הנ"ל, מציע משרד האנרגיה את התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת.

יישום התכנית מתאפשר כעת, לאחר שהושלמו בשלוש השנים האחרונות מספר פעולות מקצועיות: יישום מתווה הגז, תכנית לביטחון אנרגטי, הסרת חסמים לאנרגיות מתחדשות, תכנית לתשתיות טעינה ותדלוק ואישור הרפורמה במשק החשמל.