ועידת הבית היהודי: ראיון עם יו"ר התא הדרוזי ב"בית היהודי"