METOO
METOOצילום: ISTOCK

לורה לומיר, פעילה פוליטית שחשפה שחיתות באמצעות הקלטות חשאיות במסגרת פרויקט ווריטאס, מזהירה מפני תופעת ה-METOO שהפכה לדבריה למלחמה נגד הגברים לעיתים באמצעות טענות בדויות.

על רקע הטענות שלא נסמכו על ראיות נגד המועמד לבית המשפט העליון ברט קוואנו, השיאה לומיר עיצה לאבות בארה"ב:

"אם יש לך בן, רכוש עבורו טאבלט, מצלמה נישאת על הגוף ומכשיר הקלטה. רכוש עבורו גם סוללות כדי שהוא תמיד יוכל להגן על עצמו באמצעות ראיות מוקלטות בווידאו מפני מפגש חד פעמי עם אישה. גברים אינם עוד בטוחים באמריקה. קיימת מלחמה נגד גברים".

בתגובה לטענה לפיה דבריה "מסוכנים" השיבה לומיר: "אתה בוודאי מתלוצץ. כיצד עצתי לגברים להגן על עצמם מטענות כוזבות בדבר אונס היא 'רטוריקה מסוכנת'? יש גברים אשר נשלחו לכלא במאסר עולם ולאחר 50 שנה הם שוחררו כיוון שנמצא שהם לא אנסו".