המנהל האזרחי:
להדק את האכיפה נגד מאחזים יהודים

טיוטה של תגובת המדינה לעתירה בנושא צו להגברת האכיפה במאחזים הוצגה בועדת הפנים. במנהל לא מכחישים שהם אחראים לחוות הדעת.

ניצן קידר - ערוץ 7 , ט' בחשון תשע"ט

ראש המנהל, תא''ל אחוות בן חור
ראש המנהל, תא''ל אחוות בן חור
צילום: המנהל האזרחי

בדיון שהתקיים השבוע בוועדת הפנים של הכנסת, בנושא הסדרת המאחזים, הציג אחד המשתתפים טיוטה של מענה המדינה לעתירה שהוגשה נגד צו שמטרתו להביא לפינוי מאחזים.

מדובר בעתירה של ארגוני שמאל ופלסטינים הטוענים שהצו החדש לאכיפת הריסת מאחזים בלתי חוקיים נכתב באופן מפלה נגד הפלסטינים.

בטיוטה של תשובת המדינה נכתב כדי להזים את הטענות לאפליית הפלסטינים כי "תחולת הצו היא על מבנים חדשים שנבנו מחוץ לתחומי תחומי תחולתן של תכניות מתאר עתידיות כדי להדק את כלי האכיפה שבידי רשויות האזור דווקא כנגד מאחזים ישראלים".

ראוי לציין שמדובר בטיוטה שלא הוגשה (הדיון נדחה לבקשת המדינה כדי לגבש תגובה אחרת), אבל בדיון הובהר שהיא נוסחה על ידי אנשי המנהל האזרחי - ולכן מביעה את דעתו וצריכה לעורר דאגה בקרב מי שארץ ישראל חשובה לו.

בשל כך, הוביל יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש דרישה לפיה כל מאחז המיועד להסדרה, לא יעמוד בסכנת הריסה על פי הצו החדש.

בהחלטת ועדת הפנים נאמר כי "עקב התמשכות הליכי ההסדרה, הועדה קוראת לממשלה להבהיר חד-משמעית לגורמי האכיפה, שאתרי ההתיישבות הצעירה המיועדים להסדרה נמצאים בתחתית סדר העדיפויות לאכיפה של בניה בלתי מוסדרת".

במנהל האזרחי לא הכחישו כי הפרשנות שלהם לצו היא שהוא מחמיר דווקא עם מאחזים יהודיים. "נדגיש כי מדובר בטיוטה ראשונית שטרם אושרה ואינה משקפת עמדה רשמית של המדינה. כמו כן, רשויות האזור פועלות לאכיפת דיני התכנון והבניה באזור באופן ענייני בהתאם לתעדוף הדרג המדיני בכלל המגזרים, והצו החדש נועד להגביר את אפקטיביות האכיפה נגד בינוי בלתי חוקי חדש באופן כללי", נאמר בתגובת המנהל לערוץ 7.

עוד נמסר מהמנהל האזרחי כי "הסדרתם של מבנים שנבנו בעבר נבחנת באופן פרטני, זאת על פי הנהלים והסמכויות".