חגית משה: בואו נשמור על הכיפה הסרוגה

מערכת הבחירות הקרובה היא גורלית לעתיד ירושלים ואנחנו חייבים לשמור על ההישגים של הציונות הדתית בבירת ישראל.

חגית משה , כ' בחשון תשע"ט

כשהיינו נערות בכיתה י' באולפנה למדנו כיצד סורגים כיפה סרוגה. לימדו אותנו שכדי שהכיפה הסרוגה תהיה טובה היא צריכה להיסרג מבסיס רחב וחזק של צבע אחד, שאותו עוטפים הרבה צבעים וגוונים.

אני נזכרת באותם שיעורי סריגת כיפה בשנים האחרונות כיושבת ראש מפלגת הציונות הדתית בירושלים וכשליחת ציבור. הדימוי הזה של הכיפה הסרוגה הוא דוגמא לציבור הדתי לאומי: יש לו בסיס איתן ומכנה משותף רחב מאד ובין כל גווני הציונות הדתית רב המשותף על המפריד. כל חלקי הציבור שלנו הם פסיפס אחד מדהים שנושא את האידיאלים שעליהם התחנכנו.

הבסיס האיתן של הכיפה הסרוגה הוא המרחב המשותף שיש לכל חלקי הציבור הציוני הדתי. ויחד עם זאת ישנו יופי בכך שכל ציבור מביא את קולו היחודי, את הגוון המיוחד לו. אלו הם הצבעים הרבים שעוטפים את הכיפה הסרוגה ומהווים את הדוגמא היפה שלה.

היופי בציבור שלנו הוא שכל אחד יכול להביא את האור המיוחד שלו, שמתאים לאופי שלו ולקהילה שמתאימה לו. אבל בשנים האחרונות מנסים גורמים שונים גם לפרום מעט את הצבעים השונים בכיפה. גורמים שונים מחוץ למחנה מנסים למשוך חוטים מתוך כיפת הציונות הדתית ופתאום נראה שהדוגמא מתחילה להישחק. המטרה שלנו הוא לשמור על הכיפה צבעונית ומגוונת, אך עם בסיס איתן שמחזיק את כל הצבעים.

זכינו שהציבור שלנו מצטיין במסירות למען כלל ישראל. חונכנו להיות תמיד עם הפנים לעם ישראל, אנחנו מובילים ראשונים בכל המשימות הלאומיות, בצה"ל, בחינוך, בארגוני החסד, בשירותי לאומי, בשירותי הבריאות ובכל מקום בו יש צורך לשכב מתחת האלונקה. יש לנו משנה מסודרת ואנו נושאים את הדאגה לכל חלקיה של החברה הישראלית. אבל עלינו לזכור שההישגים שלנו יוכלו להישמר רק אם נדע לשמור עלינו כציבור מאוחד, רק אם נדע לשמור על הדוגמא של הכיפה הסרוגה. לפעמים זה נראה כאילו נפרמה רק שורה אחת, רק צבע אחד, אבל אותה פרימה שמגיעה מחוץ למעגלי הציונות הדתית מאיימת להרוס את הדוגמא שבכיפה.

המשימה שלנו כעת היא לעצור את הפרימה הזו. פרימת הכיפה היא פחות עשייה למען עם ישראל, פחות נשיאה בעול ופחות יכולת להוות דוגמא ולרוץ לפני המחנה. החברה הישראלית והחברה הירושלמית בפרט צריכה אותנו חזקים ומאוחדים ביחד.

במערכה הזו כולנו שותפים כדי לשמור על הציונות הדתית חזקה בירושלים למען ירושלים ולמען כל רובדיה וגווניה. אני קוראת אליכם היום - בואו נעצור ביחד את הפרימה הזו וביחד נשמור על הכיפה הסרוגה מאוחדת. מערכת הבחירות הקרובה היא גורלית לעתיד ירושלים ואנחנו חייבים לשמור על ההישגים של הציונות הדתית בירושלים.