סערה בדיון על חוק החטיבה להתיישבות

הצעת החוק מבקשת להקנות לחטיבה להתיישבות את הסמכות לנהל את הקרקעות בהתיישבות הכפרית ביו"ש, ולפטור את הקצאת הקרקע מחובת מכרז.

ערוץ 7 , כ' בחשון תשע"ט

ועדת החוקה של הכנסת דנה הבוקר (שני) בהצעת חוק 'ניהול והקצאת הקרקע באזור יהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות' שיזמו חברי הכנסת בצלאל שמוטריץ' ויואב קיש.

הצעת החוק מבקשת לעגן באופן חוקי את הנוהג לפיו הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה ושומרון מחכיר את המקרקעין המיועדים להתיישבות הכפרית באזור, לחטיבה להתיישבות.

על פי ההצעה, החטיבה היא זו אשר תקצה את המקרקעין ותנהל אותם, לרבות ניהול ורישום זכויות השימוש והחזקה בהם, וזאת בהתאם למדיניות הממשלה והוראותיה.

עוד מוצע לקבוע כי מכאן ולהבא תיגבה החטיבה להתיישבות תשלום שיועבר לאוצר המדינה בגין הקצאת המקרקעין, וכי על אף האמור בכל דין, הקצאת מקרקעין על ידי החטיבה להתיישבות תהיה פטורה ממכרז.

במהלך הדיון פרצה סערה בעקבות טענות שהעלו חברי כנסת ממפלגות השמאל, וחברת הכנסת יעל גרמן אף הוצאה מהדיון.

"אי אפשר להתעלם מחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שבסדרת טיעונים משפטיים הבהיר שהצעת החוק אינה ראויה", טענה גרמן, " יש להפריד בין המחלוקת האידאולוגית הלגיטימית בנושא החלת הריבונות הישראלית על שטחי יו"ש , לבין חוות הדעת המשפטית. אסור לה לועדת החוקה להתעלם מהיועמ"ש, יש כאן פגיעה בשלטון החוק".