זעקתו של אב שכול אלירן אהרון
הרצל חג'אג', אביה של סגן שיר חג'אג' הי"ד