בכל מקום. בית קברות
בכל מקום. בית קברות פלאש 90

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק של ח"כ רויטל סויד וח"כים נוספים, הקובעת כי בני משפחה של הרוגים בפעולות איבה יוכלו לבחור היכן לקבור את יקיריהם.

כיום, זכאית כל משפחה של נפטר לקבור אותו ללא תשלום בתחום הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר, או בתחום הרשות שבה נפטר. קבורה במקום אחר כרוכה בתשלום של המשפחה על חלקת הקבר.

לאור הנסיבות המיוחדות עמן מתמודדים בני משפחה של הרוגים בפעולות איבה, מבקשת הצעת החוק לאפשר להם לבחור את מקום הקבורה של הנפטר, מבלי לשאת בעלויות כספיות.

בהצעה נכתב כי הביטוח הלאומי יישא בכל עלות שתביא עמה הבחירה במקום קבורה שאינו מקום מגוריו של הנפטר. בדיון היום נקבע בנוסף כי לבחירת המשפחה, יממן הביטוח הלאומי גם קבורה בחלקה מיוחדת, כאשר הסכום שישולם לחברה קדישא בגין חלקה מסוג זה יהיה עד פי שתיים מעלות חלקה 'רגילה'.

ח"כ רויטל סויד סיפרה כי הצעת החוק נולדה בעקבות מקרה של צעיר שנהרג בפיגוע בעת שכתובתו הרשומה הייתה הרחק מבית המשפחה, והוריו נאלצו לנהל מאבק כדי לקבור אותו בסמוך לביתם.

לדבריה, "לא יתכן שבשעתם הקשה ביותר, בני משפחה מוצאים עצמם מתמודדים עם ביורוקרטיה והוצאות כספיות, רק כדי לטמון את היקרים ללבם במקום שבו הם חפצים בו".

במהלך הדיון החליפו נציגי הביטוח לאומי, המשרד לשירותי דת והחברה קדישא האשמות אודות הסיבות למצב הקיים המקשה על משפחות הנפטרים. עם זאת, הביעו כולם תמיכה בהצעת החוק.

יו"ר הוועדה ח"כ אלאלוף, החתום גם הוא על ההצעה שיתף את הנוכחים בהתמודדות דומה שחווה גם במשפחתו ואמר: "זה אבסורד שאקט אנושי כזה המתבסס על היגיון פשוט דורש חקיקה, אבל כך יהיה. אין כאן שום מקום לביורוקרטיה. החוק יכתיב לכם איך להיות בני אדם".